Disable Preloader

Chuyên gia Hồ Bá Tình

Ho Ba Tinh

ThS. Hồ Bá Tình

  • Học vị: Thạc sĩ chính sách công – Trường đại học Fulbright Việt Nam.
  • Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Đào tạo CASE; Trường ban Biên tập tạp chí đầu tư Bất động sản CafeLand.
  •  Ông Hồ Bá Tình có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đầu tư chứng khoán, bất động sản và tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp.
  • Ông Tình là người có nhiều đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, tài chính, bất động sản và đầu tư. Ông đã có nhiều bài nghiên cứu, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và báo chí trong lĩnh vực này. Ông Tình đã tham gia giảng dạy chương trình cao học Trường đại học Fulbright ở Bộ môn Kinh tế vĩ mô và Phân tích tài chính. Ngoài ra, ông Tình cũng được mời tham gia một số buổi hội thảo, tọa đàm ở các lĩnh vực kinh tế, đầu tư.
  • Ông Tình cũng từng làm việc ở những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp Tập đoàn lớn ở Việt Nam như Chứng khoán ACB, Tập đoàn Thành Thành Công, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tập đoàn Him Lam. Các vị trí ông Tình từng trải qua là Chuyên viên cao cấp, Trợ lý hội Đồng quản trị, Giám đốc tài chính và tham gia tư vấn cô vấn cho một số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hiện ông Tình cũng là Thành viên hội đồng Khoa học – Khoa Tài chính ngân hàng – Đại học Văn Lang
  • Ông tham gia làm thành viên Hội đồng khoa họcHội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản nhằm phát huy thế mạnh của Ông trong trong việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo và trực tiếp giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản trị, pháp luật và kinh doanh bất động sản.

0859143143