Disable Preloader

Chuyên gia Nguyễn Quang Tâm

Chuyên gia Nguyễn Quang Tâm

Chuyên gia Nguyễn Quang Tâm, có hơn 15 năm kinh nghiệm môi giới, đầu tư thực chiến tại thị trường Quảng Nam và Đà Nẵng. Ông thông thạo kiến thức Pháp Lý, Quản trị kinh doanh, định giá Bất động sản. Ông nguyên là Giám đốc sàn giao dịch BĐS Cường Hưng Thịnh, là một trong những Sàn giao dịch BĐS đầu tiên tại Đà Nẵng ; Giám đốc Công ty BĐS Tâm Đại Long; Chuyên viên Văn phòng Công Chứng Trọng Tâm; Trưởng VP đại diện Công ty Thẩm định giá Toàn Cầu; Hội viên Hội Luật gia Việt Nam, thành phố Đà Nẵng; Ủy viên BCH Hội môi giới Bất động sản Việt Nam.

Thành viên Hội đồng Giảng huấn  Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động.

1- Tốt nghiệp Đại học kinh tế
N0 A08159 - Do Hiệu Trưởng trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng cấp ngày 02/01/1994
2- Tốt nghiệp Đại học Luật
N0 C 70374 - Do GD Đại Học Huế cấp ngày 19/5/2003
3- Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản
N0 000003 / ĐN - Do Sở XD TPĐN cấp ngày 12/01/2009
4- Chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
N0 95/2019/QĐ/HTĐGVN - Do Hội TĐG Việt Nam cấp ngày 13/6/2019
5- Chứng chỉ hành nghề định giá Bất động sản
N0 000010 / ĐN - Do Sở XD TPĐN cấp ngày 12/01/2009
6- Chứng nhận Đào tạo nghề công chứng
N0 332/2017/CC - Do Học viện Tư Pháp cấp ngày 14/6/2017
7- Chứng nhận Quản lý và Điều hành sàn GD Bất động sản
N0 032/QĐNg2/IFA - Do Viện Quản trị tài chính cấp ngày 21/7/2008
8- Chứng chỉ phong thủy trong KD Bất động sản
N0 K01_ĐNg - Viện Quản trị tài chính cấp ngày 26/8/2009
9- Chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B
N0 B 28171 - Do Hiệu trưởng trường ĐHBK Đà Nẵng cấp ngày 20/01/1994
10-Chứng chỉ Realtors Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ
N0 Realtors - Do Judith Hermanson and Steven C. Brown cấp ngày 26/6/2017
11- Chứng nhận Hội viên Hội môi giới Bất động sản Việt Nam
N0 MT.024 Số 08 /2016/QĐ- VARS - Do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cấp ngày 11/01/2016

12 - Thẻ Hội viên Hội Luật gia Việt Nam số 17.00.627 cấp ngày 20/12/2019.


0859143143