Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

   Chào mừng các bạn đến với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản!

   Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tại địa chỉ http://tri.edu.vn , Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới..

Phần I: Về Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

   Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản (gọi tắt là TRI - Training and Research Institute) là đơn vị tiên phong về nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực có liên quan đến ngành bất động sản.

   Viện ra đời với sứ mệnh chung tay tạo nên những con người mới, các thế hệ nhà đầu tư mới, nhà môi giới mới, những người sống và kinh doanh dựa những giá trị văn minh, lấy chính trực làm trọng, đề cao tri thức và các giá trị đạo đức xã hội. Đó là thế hệ những con người giàu có cả về tài sản, tri thức và lòng nhân ái.

   Thông tin liên hệ: VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

   Địa chỉ: 244C Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng.
   Hotline: +84 0859.143.143
   Email: cskh.tri.eu.vn

Phần II: Điều khoản về tài khoản người sử dụng.

- Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tham gia các khóa học, sự kiện, hội nghị hội thảo, v.v... của chúng tôi (gọi tắt là "Khóa học"), bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và email chính xác của bạn vào biểu mẫu đăng ký của từng Khóa học. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

- Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

- Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên biểu mẫu đăng ký tham gia Khóa học của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.

- Không chia sẻ thông tin đã đăng ký cho những người bạn không quen biết. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản quản lý. Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói ưu đãi dành cho đơn vị/cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với số lượng lớn...

- Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động thông tin đã đăng ký tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản của bạn và toàn bộ mọi thông tin bạn đã tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần III: Quyền lợi của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản.

- Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.

- Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.

- Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào (bao gồm tất cả các thông tin đã được tạo ra bởi tài khoản đó) có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm pháp luật hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thực thi pháp luật có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
   Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, nhân viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản và mọi thông tin liên quan đến Tài khoản ngay lập tức mà không cần báo trước hoặc lưu trữ dự phòng các thông tin do Tài khoản tạo ra.

- Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn tạo ra, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.

- Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản để hỗ trợ kinh doanh của họ và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.

- Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản (bao gồm thông tin do bạn đã tạo ra), chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
   Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên..

Phần IV: Giới hạn về Trách nhiệm.

- Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.

- Trong mọi trường hợp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, đối tác của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

- Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

- Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.

- Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

- Trong trường hợp website của chúng tôi bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc có sự cố phát sinh ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến việc đăng ký tham gia các Khóa học của bạn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục và việc đăng ký của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần V: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng.

- Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên biểu mẫu đăng ký tham gia Khóa học của bạn tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản. Tất cả dữ liệu bạn tạo ra thuộc quyền sở hữu của bạn.

- Bằng việc tải nội dung lên website http://tri.edu.vn, bạn đã đồng ý (a) cho phép người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) cho phép Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.

- Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu bằng văn bản. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các nguồn khác đã được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.

- Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.
   Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền, giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản có quyền gỡ mọi thông tin được tạo ra từ tài khoản của bạn khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu bản quyền thương hiệu/sản phẩm.


Hotline 0935 811 631