Disable Preloader

Hồ sơ thi cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Đà Nẵng

 Theo quy định hiện nay, 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự thi Chứng chỉ hành nghề môi giới bao gồm:

  • 01 Đơn đăng ký dự thi, có dán ảnh màu cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu - bấm vào đây để tải về);
  • 01 Bản sao có chứng thức Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;
  • 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
  • 01 Bản sao có chứng thức bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;
  • 02 Ảnh cỡ 4×6 chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của từng ảnh;
  • 01 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do ngước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang có giá trị);
  • Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn hoặc bản sao có chứng thực đối với chứng chỉ chưa hết hạn.

Trong trường hợp có đơn vị được Sở Xây Dựng Ủy quyền tổ chức thi Cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới như Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản hiện nay, Học viên sẽ nộp 02 bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại Sở và 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức thi.

Mẫu Chứng chỉ hành nghề môi giới

Mẫu Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Các anh chị có nhu cầu tìm hiểu các khóa học của Viện có thể tham khảo tại đây.


0859143143