Disable Preloader

Huấn luyện viên - ĐẶNG THÚY HÀ

HLV ĐẠNG THÚY HÀ

ĐẶNG THÚY HÀ

Giám đốc khách hàng, khu vực miền Bắc, Nielsen VN

  • Chức vụ: Giám đốc khách hàng kiêm Giám đốc khu vực miền bắc công ty Nielsen Việt Nam
  • Học vấn: Thạc sỹ Marketing, Solvay Business School, Vương quốc Bỉ
  • Thành viên Hội đồng Tư vấn chương trình Đào tạo cao học Pháp Việt CFVG
  • Thành viên Hội đồng tư vấn Câu lạc bộ Truyền thông & tiếp thị Việt Nam VMCC.
  • Giảng viên Học viện Thương hiệu và Truyền thông Plato
  • Kinh nghiệm nghiên cứu: 19 năm
  • Kinh nghiệm đào tạo: 17 năm với các chủ đề: Market intelligent; Nghiên cứu thị trường; Hành vi khách hàng; Trải nghiệm khách hàng; Insights for branding and marketing; Insights for Sales; Insight for Innovation; Insight for Loyalty Customers; Insight for Human Resource Management, Văn hóa Doanh nghiệp.
  • Thành viên Hội đồng khoa học, Hội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất động sản.

.


0859143143