Disable Preloader

Huấn luyện viên HOÀNG TRUNG DŨNG

Ts Hoang Trung DungTs. Hoàng Trung Dũng

  • Tiến sỹ Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) Đại học Tổng hợp Poitiers, Cộng hòa Pháp
  • Nghiên cứu sinh Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội
  • Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Chiến lược Tập đoàn TASCO, Tổng Giám đốc Công ty TNHH T’Hospital
  • Sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị , Giảng viên cao cấp, diễn giả độc lập Học viện Chiến lược và Nhân sự KINGSMAN
  • Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Chuyên gia tư vấn cao cấp, diễn giả độc lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại AIDA Việt Nam
  • Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị, Giám đốc Dự án Tái cấu trúc Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á
  • Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
  • Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
  • Giảng viên Kinh tế học, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học, Chủ tịch CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội
  • Thành viên Hội đồng khoa học, Hội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản.

0859143143