Disable Preloader

Huấn luyện viên - TS. LƯU QUỐC THÁI

HLV LƯU QUỐC THÁI

TS LƯU QUỐC THÁI

Giảng viên chính - ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

 • Thạc sỹ Luật châu Âu (ĐH Lund - Thụy Điển, 2002); Tiến sĩ Luật Kinh tế (ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, 2010);
 • Giảng viên chính, khoa Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh;
 • Chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về pháp luật trong kinh doanh BĐS, đặc biệt là Luật Đất đai;
 • Tác giả sách, chủ biên giáo trình, tác giả công trình nghiên cứu:
  • Sách "Pháp luật Kinh doanh bất động sản", 2018, NXB. Lao động;
  • Sách "Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam", 2016, NXB. Hồng Đức;
  • Giáo trình "Luật Đất đai" (chủ biên, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh), 2012 và 2015 (tái bản), NXB. Hồng Đức;
   Công trình nghiên cứu "Pháp luật về thị trường quyền sử dụng đất - thực trạng và hướng hoàn thiện", 2010, ĐH Luật TP.HCM;
  • Công trình nghiên cứu "The relationship between EC Law and national law", 2002, Lund University, Sweden;
  • Công trình nghiên cứu "Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước", 1997, ĐH Luật TP.HCM;
 • Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản;...
 • Kinh nghiệm thực tiễn:
  • Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. HCM;
  • Tư vấn và đào tạo pháp lý cho một số trường đại học;
  • Tư vấn cho các cá nhân, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản;…
 • Tư cách thành viên:
  • Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (FCCA)
  • Cố vấn cao cấp Công ty Luật TNHH TNJ

0859143143