Khai giảng khóa 04 Ôn thi Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tại Đà Nẵng

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014: 

Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản chỉ có thời hạn sử dụng là 05 năm. 

Thông tư 11/2015/TT-BXD, ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 27: " Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành) có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7/2015. Chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp sau ngày 01/7/2015 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp." 

Như vậy, Đối với các anh chị đã có Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 thì đến ngày 01/7/2020 xem như đã hết hạn sử dụng.

Để phục vụ cho các Anh chị hoạt động trong lĩnh vực Môi giới bất động sảnViện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức khóa học: 

"Ôn thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản" 

Do huấn luyện viên Nguyễn Đức Lập (Ủy viên thường vụ Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản) và Tiến sĩ Lưu Quốc Thái, Chuyên gia Pháp luật Bất động sản, giảng viên Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. 

Đây là Khóa học trang bị nền tảng kiến thức cơ bản và đầy đủ nhất cho các anh chị muốn dấn thân vào nghề Môi giới Bất động sản hiện nay tại Việt Nam.

    Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản là đơn vị đã được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ủy quyền tổ chức thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề. Sau khóa học, Viện sẽ xin phép Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để tổ chức đợt thi tiếp theo cho các anh chị.

Về Hồ sơ và thủ tục thi Cấp Chứng chỉ hành nghề, các anh chị vui lòng tham khảo bài viết sau: Hồ sơ và thủ tục thi Cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới. 

==================================

Thời gian khai giảng: 8h00 ngày 04/07/2020. 

Thời gian học: Khóa học diễn ra trong 8 buổi, trong đó:                  

Học phí: Liên hệ hotline 0859.143.143 để biết chi tiết

Địa điểm tổ chức tại tầng 2, BAMBOO GREEN, 158 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng.

===================================

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN:

Phần 1: Kiến Thức Chuyên Môn về Bất động sản.

 1. Nghề và Nghiệp Môi giới Bất động sản.
 2. Chân dung nhà Môi giới bất động sản chuyên nghiệp.
 3. Tổng quan về thị trường Bất động sản.
 4. Tổng quan về đầu tư bất động sản.
 5. Tổng quan về dịch vụ Môi giới bất động sản.
 6. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.
 7. Sàn giao dịch Bất động sản.
 8. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Môi giới bất động sản.
 9. Q&A.

Phần 2: Kiến Thức Pháp Luật kinh doanh Bất động sản.

 1. Pháp luật về kinh doanh Bất động sản.
 2. Pháp luật về Đất đai trong kinh doanh Bất động sản.
 3. Pháp luật về nhà ở trong kinh doanh Bất động sản.
 4. Pháp luật về dân sự trong kinh doanh Bất động sản.
 5. Pháp luật về thuế, phí trong kinh doanh Bất động sản.
 6. Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh Bất động sản.

Hotline 0935 811 631