LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết

Ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (CC.MG) và Điều hành Sàn giao dịch BĐS (CN.SGD)

7 buổi

(Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CCMGS.ĐN.03) Chưa có lịch Xem chi tiết

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (PLBDS.ĐN.03) Chưa có lịch Xem chi tiết

Giám đốc sàn bất động sản chuyên nghiệp

32 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (PRO_CEO.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

Chuyên gia môi giới bất động sản - Realtor Masters

29 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (RM.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Phong thủy trong kinh doanh bất động sản 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (PTBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

CEO sàn giao dịch BĐS chuyên nghiệp (combo)

34 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CEOBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

Bí quyết đầu tư bất động sản dẫn đầu (PMA)

6 buổi

 (Chưa kể VAT)

Đà Nẵng (PMA.ĐN.04) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chứng chỉ Thẩm định giá (Bộ Tài chính) 14 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CCTDG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung CEO sàn giao dịch BĐS 1 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CDCEO.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung Chuyên gia môi giới BĐS 1 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CDMG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Marketing BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (MBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Phát triển năng lực lãnh đạo 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (NLLD.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Định giá BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (DGBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản lý sale BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (QLS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản trị nhân lực sàn giao dịch BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (NSBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sale BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (SBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu khách hàng 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu thị trường và đầu tư BĐS căn bản 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng đội nhóm kinh doanh BĐS hiệu quả 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (XDDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (TNKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng thương hiệu cá nhân và truyền thông BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp dịch vụ BĐS 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (VHDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thời 4.0 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (TKKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Môi giới BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (MGCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bán hàng đỉnh cao 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (BHDC.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Digital marketing cho BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (DMBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (cơ bản) 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (FBM.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (nâng cao) 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (FBMA.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sản xuất video chuyên nghiệp bằng smartphone 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (VDCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết


Hotline 0935 811 631