LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết

Pháp luật trong kinh doanh bất động sản

4 buổi 3.000.000 VNĐ (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (PLBDS.ĐN.01) 24-25/08/2019 Xem chi tiết

Bồi dưỡng kiến thức sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (CC.MG) và Điều hành Sàn giao dịch BĐS (CN.SGD)

(Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)

3.000.000 VNĐ (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CCMGS.ĐN.01)

18h00

26/08/2019

Xem chi tiết

Bí quyết đầu tư bất động sản dẫn đầu (PMA)

6 buổi

12.000.000 VNĐ (Chưa kể VAT)

Đà Nẵng (PMA.ĐN.03) 13-14-15/09/2019 Xem chi tiết

CEO sàn giao dịch BĐS chuyên nghiệp (combo)

34 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CEOBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chứng chỉ Thẩm định giá (Bộ Tài chính) 14 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CCTDG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung CEO sàn giao dịch BĐS 1 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CDCEO.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Chân dung Chuyên gia môi giới BĐS 1 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (CDMG.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Marketing BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (MBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Phát triển năng lực lãnh đạo 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (NLLD.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Phong thủy BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (PTBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Định giá BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (DGBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản lý sale BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (QLS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Quản trị nhân lực sàn giao dịch BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (NSBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sale BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (SBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu khách hàng 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Thấu hiểu thị trường và đầu tư BĐS căn bản 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng đội nhóm kinh doanh BĐS hiệu quả 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (XDDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (TNKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng thương hiệu cá nhân và truyền thông BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THTT.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp dịch vụ BĐS 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (VHDN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (THCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thời 4.0 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (TKKH.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Môi giới BĐS chuyên nghiệp 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (MGCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bán hàng đỉnh cao 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (BHDC.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Digital marketing cho BĐS 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (DMBDS.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (cơ bản) 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (FBM.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Bứt phá doanh thu bán hàng với Facebook Marketing (nâng cao) 4 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (FBMA.ĐN.02) Chưa có lịch Xem chi tiết
Sản xuất video chuyên nghiệp bằng smartphone 2 buổi (Chưa kể VAT) Đà Nẵng (VDCN.ĐN.01) Chưa có lịch Xem chi tiết

Hotline 0935 811 631