Ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014 thì: Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản chỉ có thời hạn sử dụng là 05 năm. 

Thông tư 11/2015/TT-BXD, ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 27: " Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành) có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7/2015. Chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp sau ngày 01/7/2015 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp." 

Như vậy, Đối với các anh chị đã có Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 thì đến ngày 01/7/2020 xem như đã hết hạn sử dụng.

Điều 17, Thông tư 11/2015/TT-BXD. Quy định đối với chứng chỉ hết hạn như sau:

1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của Thông tư này);

b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

Để phục vụ cho các Anh chị hoạt động trong lĩnh vực Môi giới bất động sảnViện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức khóa học: "Ôn thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản" do giảng viên Nguyễn Đức Lập (Ủy viên thường vụ Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản)Tiến sĩ Lưu Quốc Thái, Chuyên gia Pháp luật Bất động sản, giảng viên Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. 

Về Hồ sơ và thủ tục thi Cấp Chứng chỉ hành nghề, các anh chị vui lòng tham khảo bài viết sau: Hồ sơ và thủ tục thi Cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới. 

Thời gian khai giảng, địa điểm tổ chức & Học phí: Liên hệ hotline 0859.143.143 để biết chi tiết

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN:

Phần 1: Kiến Thức Chuyên Môn về Bất động sản.

 1. Nghề và Nghiệp Môi giới Bất động sản.
 2. Chân dung nhà Môi giới bất động sản chuyên nghiệp.
 3. Tổng quan về thị trường Bất động sản.
 4. Tổng quan về đầu tư bất động sản.
 5. Tổng quan về dịch vụ Môi giới bất động sản.
 6. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.
 7. Sàn giao dịch Bất động sản.
 8. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Môi giới bất động sản.
 9. Q&A.

Phần 2: Kiến Thức Pháp Luật kinh doanh Bất động sản.

 1. Pháp luật về kinh doanh Bất động sản.
 2. Pháp luật về Đất đai trong kinh doanh Bất động sản.
 3. Pháp luật về nhà ở trong kinh doanh Bất động sản.
 4. Pháp luật về dân sự trong kinh doanh Bất động sản.
 5. Pháp luật về thuế, phí trong kinh doanh Bất động sản.
 6. Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh Bất động sản.

 • Thời gian khai giảng (dự kiến):
   • Tại TP. Đà Nẵng: Đầu năm 2020 (học từ 08h00 đến 17h00, T7-CN);

   • Tại TP. HCM: Giữa năm 2020 (học từ 08h00 đến 17h00, T7-CN);

   • Tại Hà Nội: Giữa năm 2020 (học từ 08h00 đến 17h00, T7-CN);

  • Học phí: Liên hệ hotline 0859.143.143 để biết chi tiết

  • Khóa học do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản - Số 244C Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xây dựng, tổ chức, triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam. Gọi 0935.811.631 (Ms. Kiều) để biết thêm chi tiết.


  Hotline 0935 811 631