Disable Preloader

PGS. Ts Phạm Tiến Đạt

Phạm Tiến Đạt

PGS.TS. PHẠM TIẾN ĐẠT

  • Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế.
  • Phó Viện Trưởng phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính.
  • Lĩnh vực chuyên môn:

- Kế toán, tài chính, kiểm toán, định giá.
- Triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp.

  • PGS.TS. Phạm Tiết Đạt là người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực thẩm định giá:

- Phó Viện Trưởng phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính.
- Giảng viên Hội thẩm định giá Việt Nam.
- Giảng viên định giá tài sản các lớp ngân hàng phát triển, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng đầu tư,….tại Học viện Ngân Hàng.
- Giảng các lớp cho Tập đoàn than khoáng sản, Tổng công ty sông Đà, Tập đoàn dầu khí….
- Phối hợp các công ty thẩm định giá đi thẩm định các tài sản.

  • Là tác giả của một số giáo trình, sách:
- Sách tham khảo "Xác định giá trị doanh nghiệp ở các tổ chức định giá Việt Nam", nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, năm 2012.
- Giáo trình “ Thẩm định giá bất động sản“, nhà xuất bản Tài chính, năm 2014.
- Nguyên lý chung định giá tài sản: Lý thuyết và bài tập, nhà xuất bản Tài chính, năm 2016.
- Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng - Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại, nhà xuất bản Tài chính, năm 2017.

  • Ông tham gia Thành viên Hội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản nhằm phát huy thế mạnh của Ông trong trong việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo và trực tiếp giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản trị, pháp luật và kinh doanh bất động sản.


          

              


0859143143