Disable Preloader

TS. Đinh Việt Hòa

TS.ĐINH VIỆT HÒA

TS.ĐINH VIỆT HÒA

  • TS. Đinh Việt Hòa nguyên là giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội, với các chức vụ quản lý như Trưởng Bộ phận Tạp chí Xuất bản (Trường Đại học Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản Ngoại văn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN và là Giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế.
  • Ông là Giám đốc Trung Tâm Phát triển Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam với nhiệm vụ là đơn vị thực hiện triển khai cuộc vận động phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng phát động (Ban 284).
  • Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương.
  • Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).    
  • TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines) và tham gia giảng nhiều khóa học về phát triển kỹ năng lãnh đạo, lãnh đạo chiến lược, lãnh đạo Marketing, lãnh đạo nhân sự… cho các lãnh đạo cao cấp từ các tập đoàn và công ty lớn ở Việt Nam: Tập đoàn may Đức giang, Ngân hàng Quân đội, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Mai Linh, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Lilama, Tập đoàn Samsung, Bảo Việt…
  • TS. Đinh Việt Hòa đã viết rất nhiều bài viết về tư duy lãnh đạo đăng tải trên Báo Điện tử VietNamNet, tác giả và đồng tác giả, dịch giả của hàng chục cuốn sách nổi tiếng về lãnh đạo: Lãnh đạo: Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại (2017), Tinh thần Khởi nghiệp Kinh doanh - Trái tim của một doanh nhân (2012), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa (2011), Văn hóa và Tổ chức - Phần mềm tư duy (2012), Phát triển kỹ năng lãnh đạo (2007); 21 Nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo (2008).
  • Ông tham gia làm thành viên Hội đồng khoa họcHội đồng Giảng huấn Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Bất Động Sản nhằm phát huy thế mạnh của Ông trong trong việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo và trực tiếp giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản trị, pháp luật và kinh doanh bất động sản.

0859143143