Vài nét về TRI

Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản

(Gọi tắt là TRITraining and Research Institute)

là tổ chức tiên phong về nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực có liên quan đến ngành bất động sản.

Sứ mệnh: Viện ra đời với sứ mệnh chung tay tạo nên các thế hệ nhà đầu tư, nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, giàu có cả về tài sản, tri thức và lòng nhân ái; góp phần phát triển thị trường bất động sản bền vững.

Tầm nhìn: Đến năm 2022 trở thành đơn vị dẫn đầu về Nghiên cứu và Đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam, mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Các hoạt động chính: 

Training – đào tạo: huấn luyện và đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật và khoa học lãnh đạo, quản trị áp dụng vào ngành Bất động sản;  các kiến thức chuyên sâu về bất động sản, phong thủy, chứng chỉ hành nghề môi giới, chứng chỉ quản lý sàn giao dịch bất động sản, Giám đốc điều hành sàn giao dịch bất động sản, Giám đốc đầu tư bất động sản, Chuyên gia đầu tư bất động sản,...

Research – nghiên cứu: nghiên cứu các yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường bất động sản; nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo và quản trị trong ngành bất động sản; nghiên cứu hành vi và tâm lý khách hàng; nghiên cứu xây dựng dữ liệu, ngân hàng số về bất động sản; nghiên cứu và xây dựng chỉ số giá thị trường bất động sản.

Inspire – Truyền cảm hứng: thông qua tư vấn, huấn luyện, đào tạo và các hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị, lễ hội tôn vinh. Đồng thời xây dựng, phát triển cộng đồng và hệ sinh thái các Chủ đầu tư - Nhà đầu tư - Nhà môi giới chuyên nghiệp cộng sinh cùng phát triển.

Giá trị cốt lõi: 

Truth – Chân lý: tôn thờ sự thật khách quan, khám phá đến tận cùng sự thật để tìm ra triết lý áp dụng vào thực tiễn.

Responsible – Trách nhiệm: Trách nhiệm của Viện đối với học viên là suốt đời. Chúng tôi luôn nỗ lực, đồng hành, hỗ trợ anh chị em học viên trong suốt quá trình làm việc thông qua các hoạt động kết nối, chia sẻ tài nguyên, chia sẻ tri thức, liên kết học viên với chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà môi giới để hỗ trợ cùng phát triển.

Integrity – Chính trực: ngay thẳng và trung thực; Nói đi đôi với làm, can đảm vượt qua cám dỗ để khẳng định tầm vóc bản thân.


Hotline 0935 811 631