22 nhóm rủi ro cơ bản trong đầu tư bất động sản

22 nhóm rủi ro cơ bản trong đầu tư bất động sản

Các nhóm rủi ro khi tham gia thị trường bất động sản:

 1. Rủi do do các yếu tố kinh tế vĩ mô.
 2. Rủi ro do Thị trường bất động sản
 3. Rủi ro do sự thay đổi các chính sách Pháp luật.
 4. Rủi ro do thị trường Vốn
 5. Rủi ro do quy hoạch.
 6. Rủi ro do thiên tai
 7. Rủi ro do thông tin thị trường.
 8. Rủi ro do sản phẩm
 9. Rủi ro do huy động vốn
 10. Rủi ro do phong thủy
 11. Rủi ro do Quản lý tài sản.
 12. Rủi ro do chủ đầu tư.
 13. Rủi ro do sàn giao dịch bất động sản.
 14. Rủi ro do môi giới bất động sản
 15. Rủi ro do Hợp đồng và Giao dịch bất động sản.
 16. Rủi ro do bản thân nhà đầu tư.
 17. Rủi ro do đồng đội.
 18. Rủi ro do khách hàng.
 19. Do sai lầm trong chiến lược và mục tiêu đầu tư.
 20. Rủi ro về thanh khoản.
 21. Rủi ro huy động vốn.
 22. Rủi ro vì Quá sợ rủi ro

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment