Viện là đơn vị đã được Bộ Xây dựng cấp phép đào tạo và nhiều Sở XD uỷ quyền tổ chức thi sát hạch Chứng chỉ môi giới BĐS.

Hiển thị kết quả duy nhất