Đào tạo các cấp Lãnh đạo, quản lý, CEO bất động sản, Giám đốc sàn Bất động sản, Giám đốc marketing, Trưởng phòng kinh doanh bất động sản,..

Hiển thị kết quả duy nhất

học giám đốc sàn Đà Nẵngkhóa học Giám đốc sàn bất động sản thực chiến

E.D.A – GIÁM ĐỐC SÀN BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN

Giám đốc sàn bất động sản là khóa học đặc biệt và chuyên sâu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản xây dựng nội dung chương trình đào tạo và tổ chức triển khai huấn luyện khóa học. Học viên tham gia học trực tiếp tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội hoặc online qua zoom.