Ths Dang Thuy Ha

ThS ĐẶNG THÚY HÀ

Giám đốc công ty Nielsen miền Bắc; Chuyên gia nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện: Marketing & Branding, Insight

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

  • Giám đốc khách hàng kiêm Giám đốc khu vực miền bắc Công ty Nielsen Việt Nam.
  • Thành viên Hội đồng giảng huấn Viện NC và ĐT BĐS.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chuyên gia nghiên cứu và đào tạo:

  • Marketing & Branding
  • Insight.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Thành viên Hội đồng Tư vấn chương trình Đào tạo cao học Pháp Việt CFVG
  • Thành viên Hội đồng tư vấn Câu lạc bộ Truyền thông & tiếp thị Việt Nam VMCC.
  • Giảng viên Học viện Thương hiệu và Truyền thông Plato
  • Gần 20 năm Kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo: Market intelligent; Nghiên cứu thị trường; Hành vi khách hàng; Trải nghiệm khách hàng; Insights for branding and marketing; Insights for Sales; Insight for Innovation; Insight for Loyalty Customers; Insight for Human Resource Management, Văn hóa Doanh nghiệp.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Thạc sỹ Marketing, Solvay Business School, Vương quốc Bỉ.