Real MiniMBA Tinh Hoa Quan Tri Kinh Doanh Bat Dong San2

KHOÁ HỌC REAL.MiniMBA - TINH HOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

HỌC PHÍ

Học phí gốc: 59.000.000 VNĐ

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

Liên hệ: 0859.143.143

SỐ BUỔI HỌC

28 buổi học + 02 buổi REALTALK

KHUNG GIỜ HỌC

Liên hệ: 0859.143.143