Nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất

Pháp luật nước ta đã có những quy định rõ ràng về nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nắm bắt được hết các nguyên tắc này. Bài viết sau đây của Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản sẽ giúp cho người đọc nắm rõ được các nguyên tắc thực hiện này.

Tại Điều 10, Nghị định 45/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP và  Khoản 5 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP như sau:

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc 1:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Nguyên tắc 2:

Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

>>>Xem thêm: Mua đất không giấy tờ, mua luôn cả rủi ro

Nguyên tắc 3:

Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc 4:

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này.

Nguyên tắc 5:

Không áp dụng miễn giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

>>>Thao khảo bài viết: Những mô hình bất động sản phổ biến tại Việt Nam

Nguyên tắc 6:

Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn giảm theo quy định.

Nguyên tắc 7:

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc 8:

Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được miễn giảm tiền sử dụng đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.

Nguyên tắc 9:

Không áp dụng miễn giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguyên tắc 10:

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì xử lý như sau:

– Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.
  • Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

– Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người chuyển nhượng phải nộp đủ số tiền đã được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

>>>Xem ngay: Tách thửa phân lô – Rủi ro không phải ai cũng biết

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất mà Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản muốn gửi tới quý Anh/Chị và các bạn. Hi vọng những kiến thức này sẽ hữu ích đối với Quý Anh/chị còn đang vướng mắc về vấn đề này.

 

 

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment