Sàn giao dịch bất động sản – Vai trò và cơ chế hoạt động

Bạn đầu tư vào thị trường bất động sản nhưng lại mù mờ về khái niệm sàn giao dịch bất động sản dẫn đến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng Viện tìm hiểu ngay để có thể nắm bắt thêm những khái niệm mới và mở mang kiến thức cho mình nhé.

Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Sàn bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản – Theo quy định tại điều 3 khoản 6 luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất từ 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

>> Tham khảo thêm: Sàn giao dịch bất động sản – Những điều bạn cần biết

San Giao Dich Bat Dong San

Sàn bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch liên quan đến bất động sản

Vai trò của sàn giao dịch bất động sản

 1. Đảm bảo chức năng giao dịch nhanh chóng, tối ưu giao dịch giúp các thủ tục diễn ra nhanh gọn, hạn chế rủi ro.
 2. Sàng lọc, cung cấp thông tin chính xác, trung thực cho các cá nhân và doanh nghiệp.
 3. Giúp nhà nước quản lý và kiểm soát được tình trạng đầu cơ, thu thuế thu nhập và tránh hiện tượng trốn thuế bất động sản.
 4. Cung cấp các dịch vụ của kho bạc, ngân hàng, công chứng giúp việc giao dịch dịch giữa người mua và người bán diễn ra nhanh chóng.
 5. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, góp phần tăng giá trị gia tăng cho các chủ đầu tư nghiên cứu, chăm sóc khách hàng.

Cơ chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

 • Sàn giao dịch bất động sản hoạt động dựa theo quy định tại điều 70 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bđs đưa vào kinh doanh theo quy định khoản 2 điều 6 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
 • Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn.
 • Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bđs phải được thực hiện thông qua hợp đồng.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch của sàn về sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.
 • Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
 • Nhan Vien Moi Gioi San Bat Dong San

  Nhân viên môi giới sàn giao dịch bất động sản đang giới thiệu dự án cho khách hàng

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn bất động sản

Điều 71 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về quyền của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch bđs như sau:

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin để đưa lên sàn.
 • Được từ chối đưa lên sàn giao dịch các bất động sản không đủ diều kiện đưa vào kinh doanh.
 • Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản
 • Yêu cầu khách hàng bồi thường thiết hại nếu do lỗi khách hàng gây ra.
 • Một số quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn bất động sản

Điều 72 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn bất sản như sau:

 • Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải đủ điều kiện được giao dịch.
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
 • Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sản giao dịch bất động sản.
 • Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật, chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước và cơ quan thẩm quyền.
 • Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại nếu gây ra lỗi.
 • Một số nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

Các tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.
 • Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

Các tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện quy chế của sàn giao dịch bất động sản.
 • Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh sàn bất động sản
 • Bồi thường thiệt hại nếu do lỗi mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

(Theo điều 73, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định).

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment