VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản ( Real Estate Traning and Research Institute – Viết tắt là TRI) 

là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng, đào tạo thực chiến và toàn diện các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái chuyên ngành bất động sản. 

Chúng tôi có nghĩa vụ giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tạo dựng năng lực vượt trội để thành công bền vững.

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẤT ĐỘNG SẢN 

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Dựa trên nền tảng học thuật và giáo trình tiêu chuẩn Quốc tế gắn liền với thực trạng phát triển tại thị trường bất động sản tại địa phương.

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu; Tư vấn chuyên sâu, tư vấn cao cấp về bất động sản. Phân tích và phản biện, góp ý để hoàn thiện chính sách cho thị trường bất động sản.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

Tổ chức các sự kiện, Hội thảo chuyên sâu về Bất động sản. Kết nối, phát triển cộng đồng, phát triển hệ sinh thái bất động sản khép kín để tối đa giá trị cho học viên; lan toả hệ giá trị của Viện.

XUẤT BẢN – TRUYỀN THÔNG

Phát hành sách, tài liệu về bất động sản. Xây dựng tạp chí chuyên sâu về bất động sản; các công cụ, kênh truyền thông đáp ứng các hoạt động của Viện và bổ trợ cho học viên.

01

TẦM NHÌN

Là đơn vị nghiên cứu ứng dụng và đào tạo 

chuyên gia bất động sản tin cậy hàng đầu

tại Việt Nam.

02

SỨ MỆNH

Đào tạo và phát triển cộng đồng các nhà kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, giúp thành viên của mình có nền tảng năng lực vượt trội để thành công bền vững, góp phần định hướng thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng văn minh và chuyên nghiệp.

03

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Truth – Mưu cầu chân lý.

Realty –Tôn trọng thực tiễn.

Innovation –Liên tục đổi mới.

Efficiency – Hướng đến hiệu quả.

Responsibility –Trách nhiệm trọn đời.

HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản
Ngôi Sao Môi Giới Bds
Cơ Hội Và Thách Thức Tri
Viện Nghiên Cứu Tri
1V3A0026
Hoạt động Viện Nghiên Cứu Và đào Tạo Chứng Chỉ Môi Giới Bds Tri
Ve Tri
Học môi giới bất động sản

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG & KINH DOANH

THÀNH TỰU