TRI - VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN

Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản là tổ chức tiên phong về nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực có liên quan đến ngành bất động sản. Các hoạt động chủ yếu:

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Dựa trên nền tảng học thuật và giáo trình tiêu chuẩn Quốc tế gắn liền với thực trạng phát triển tại thị trường bất động sản tại địa phương.

NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu; Tư vấn chuyên sâu, tư vấn cao cấp về bất động sản. Phân tích và phản biện, góp ý để hoàn thiện chính sách cho thị trường bất động sản.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI THẢO

Tổ chức các sự kiện, Hội thảo chuyên sâu về Bất động sản.

XUẤT BẢN – TRUYỀN THÔNG

Phát hành sách, tài liệu về bất động sản. Xây dựng tạp chí chuyên sâu về bất động sản.

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN TRI
đầu Tư Từ đâu

Get unique learning experience!

With our online courses you have access to unique educational tools.

Academic and technical support

Nullam eget neque ut tellus - ulla ambco mattis nulla glavrida ege ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida.

Facebook community

Ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis for nulla glavrida.

Support of our experienced specialists

Lorem - ulla ambco mattis nulla glavrida ege tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed!

Exclusuve online library

Seque ut tellus - ulla ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor. ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida.

New friends & business partners

Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco amet.

Our partners

Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco amet.