Sự kiện nổi bật

TRI.EDU.VN_Vien TRI Tiep Tuc Duoc SXD Daklak Uy Quyen To Chuc Thi Sat Hach Ccmg Bds1

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK ỦY QUYỀN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 22/03/2024, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-SXD về việc tiếp tục ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Viện được Sở Xây dựng tin tưởng, ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản tại Đắk Lắk.

Đọc tiếp
TRI.EDU.VN_Vien TRI Tiep Tuc Duoc SXD Uy Qyen To Chuc Thi Sat Hach Ccmg Bds2

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN TIẾP TỤC ĐƯỢC SỞ XÂY DỰNG ỦY QUYỀN TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 01/03/2024, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-SXD về việc tiếp tục ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Viện được Sở Xây dựng tin tưởng, ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản.

Đọc tiếp
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản vinh dự là thành viên Liên chi hội đào tạo bất động sản Việt Nam

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản là thành viên Liên chi hội Đào tạo Bất động sản Việt Nam (VNREEA)

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản vinh dự là thành viên Liên chi hội đào tạo bất động sản Việt Nam, đồng hành cùng các trường Đại học thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp để phát triển bền vững thị trường BĐS Việt Nam.

Đọc tiếp
TỔNG KẾT WORKSHOP “GIẢI MÃ CHÍNH SÁCH VÀ KINH TẾ VĨ MÔ - GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI 2023 VÀ DỰ BÁO NĂM 2024”

TỔNG KẾT WORKSHOP “GIẢI MÃ CHÍNH SÁCH VÀ KINH TẾ VĨ MÔ – GIAI ĐOẠN NỬA CUỐI 2023 VÀ DỰ BÁO NĂM 2024”

Nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô và cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực BĐS, cũng như đưa ra một số dự báo triển vọng cho thị trường BĐS trong năm 2024, ngày 28/07/2023, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản đã tổ chức Workshop mang chủ đề “Giải mã kinh tế và chính sách giai đoạn nửa cuối 2023 và dự báo năm 2024”. Diễn giả TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia

Đọc tiếp