Hội đồng khoa học và Hội đồng giảng huấn

Ts Nguyen Ngoc Minh

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Tiến sĩ Kinh tế; Chuyên gia đào tạo Phân tích và dự báo thị trường BĐS; Đầu tư BĐS, Môi giới BĐS

Ts Pham Van Vo

TS. Phạm Văn Võ

Tiến sĩ Luật học; Chuyên gia đào tạo Pháp luật kinh doanh BĐS, môi giới, đầu tư BĐS

Ts Nguyen Van Dinh

TS. Nguyễn Văn Đính

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia Nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách về: môi giới BĐS, đầu tư BĐS, thị trường BĐS

Ts Henry Huynh Anh Dung

TS. Henry Huỳnh Anh Dũng

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia Nghiên cứu và tư vấn, đào tạo về: môi giới BĐS, đầu tư BĐS, thị trường BĐS.

Ts Pham Quang Tuyen

TS. Phạm Quang Tuyến

Tiến sĩ Luật học; Chuyên gia tư vấn và đào tạo Pháp Luật Bất động sản

Tien Si Diep Gia Hoang

TS. Diệp Gia Hoàng

Tiến sĩ QTKD; Chuyên gia huấn luyện Giám đốc sàn giao dịch BĐS, chuyên viên tư vấn BĐS cao cấp, môi giới BĐS, đầu tư BĐS

Ths Dang Thuy Ha

Th.S Đặng Thúy Hà

Thạc sĩ Marketing; Chuyên gia nghiên cứu và đào tạo:Marketing & Branding, Insight

Tham gia đội ngũ

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản là nơi tập hợp đội ngũ giảng viên cao cấp là các chuyên gia đến từ các Công ty bất động sản hàng đầu và các chuyên gia từ các trường Đại học và Viện chuyên ngành Bất động sản.