Lịch Khai Giảng​

Các khoá học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản được chúng tôi đào tạo bằng kiến thức tinh hoa và trải nghiệm thực tế​

KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

19/12/2022

2.900.000VNĐ

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ SÀN

02/2023

2.900.000VNĐ

PHÁP LÝ CĂN BẢN

01/2023

2.900.000VNĐ

GIÁM ĐỐC SÀN BẤT ĐỘNG SẢN THỰC CHIẾN

05//2023

12.900.000VNĐ

PHONG THUỶ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

02/2023

3.900.000VNĐ

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN SÂU

06/2023

3.900.000VNĐ

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN CHO MÔI GIỚI

03/2023

1.999.000VNĐ