Lịch Khai Giảng​

Các khoá học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản được chúng tôi đào tạo bằng kiến thức tinh hoa và trải nghiệm thực tế​

KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

[Hot] ONT – ÔN THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN K30

Khai giảng: 15/11/2023

Học: 15/11, 16/11, 17/11, 18/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

[Hot] RBL – CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN K30

Khai giảng: 15/11/2023

Học: 15/11, 16/11, 17/11, 18/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

[Hot] REAL MASTER – GIẢNG VIÊN ĐỊA ỐC CHUYÊN NGHIỆP – Khóa 2

Khai giảng: 24/11/2023

Học: 24/11/2023 đến 14/04/2024

Liên hệ: 0859.143.143

[Hot] RES – CHUYÊN VIÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

[Hot] PRI – ĐẦU TƯ BĐS CÁ NHÂN

Khai giảng: 20/11/2023

Học: 20/11/2023 đến 25/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

PAZ – CHUYÊN GIA ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC A-Z

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

MDR – MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRIỆU ĐÔ

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

SRB – MÔI GIỚI BĐS CAO CẤP

Khai giảng: 11/11/2023

Học: 11/11/2023 đến 12/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

SUR – THIẾT KẾ HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH BĐS

Khai giảng: 04/03/2024

Học: 04/03/2024 đến 09/03/2024

Liên hệ: 0859.143.143

LRB – PHÁP LÝ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ BĐS

Khai giảng: 06/11/2023

Học: 06/11/2023 đến 09/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

MFA – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ

Khai giảng: 04/12/2023

Học: 04/12/2023 đến 07/12/2023

Liên hệ: 0859.143.143

TTT – TRAIN THE TRAINER

Khai giảng: 24/11/2023

Học: 24/11/2023 đến 26/11/2023

Liên hệ: 0859.143.143

FRE – PHONG THUỶ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Khai giảng: 24/10/2023

Học: 24/10/2023 đến 27/10/2023

Liên hệ: 0859.143.143

RMA – CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS

Khai giảng: 24/10/2023

Học: 15, 16, 20, 22/12/2023

Liên hệ: 0859.143.143

REA – CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS

Khai giảng: 28/10/2023

Học: 28/10/2023 đến 29/10/2023

Liên hệ: 0859.143.143

RAM – CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ SÀN

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

BMC – CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

PB – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN XUẤT SẮC CHO MÔI GIỚI

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

RFS – LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ THI DỰ ÁN BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

ZR – QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

RDL – PHÁP LÝ DỰ ÁN BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

REAL.CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

RAS – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

MRE – MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143

RLS – CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BĐS

Liên hệ: 0859.143.143

Liên hệ: 0859.143.143