Lịch Khai Giảng​

Các khoá học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản được chúng tôi đào tạo bằng kiến thức tinh hoa và trải nghiệm thực tế​

KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG
(Lịch DỰ KIẾN, có thể thay đổi)

HỌC PHÍ GỐC
(chưa bao gồm VAT)

ONT – ÔN THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  (Khóa 32)

Khai giảng: Tháng 04/2024

Học: Tháng 4/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

1.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL MASTER – GIẢNG VIÊN ĐỊA ỐC CHUYÊN NGHIỆP (Khóa 2)

Khai giảng: 01/03/2024

Học: 01/03/2024 đến 20/07/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online) kết hợp Trực tiếp (offline)

79.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL MASTER – GIẢNG VIÊN ĐỊA ỐC CHUYÊN NGHIỆP (Khóa 3)

Khai giảng: 15/06/2024

Học: 15/06/2024 đến 26/10/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online) kết hợp Trực tiếp (offline)

79.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL MASTER – GIẢNG VIÊN ĐỊA ỐC CHUYÊN NGHIỆP (Khóa 4)

Khai giảng: 05/09/2024

Học: 05/09/2024 đến 18/01/2025

Hình thức học: Trực tuyến (online) kết hợp Trực tiếp (offline)

79.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.TRAINER – NHÀ HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGHIỆP

Khai giảng: 01/03/2024

Học: 01-02-03/03/2024

Hình thức học: Trực tiếp (offline)

12.500.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

MFA – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ

Khai giảng: 11/03/2024

Học: 11, 12, 13, 15/03/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.ANALYST – CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BĐS

Khai giảng: 25/03/2024

Học: 25-26-27-28/03/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

3.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.FENGSHUI – PHONG THUỶ TRONG KINH DOANH BĐS

Khai giảng: 08/04/2024

Học: 08, 09, 10, 12/04/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

(Riêng ngày 12/04/2024 học offline từ 13h30: đi thực tế)

3.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.APPRAISER – CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS

Khai giảng: 13/04/2024

Học: 13-14/04/2024

Hình thức học: Trực tiếp (offline)

6.800.000 VNĐ (offline)
5.900.000 VNĐ (online)

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

LRB – PHÁP LÝ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ BĐS

Khai giảng: 06/05/2024

Học: 06-07-08-09/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

6.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

SRB – MÔI GIỚI BĐS CAO CẤP

Khai giảng: 11/05/2024

Học: 11-12/05/2024

Hình thức học: Trực tiếp (offline)

8.600.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.INVESTOR – ĐẦU TƯ BĐS CÁ NHÂN

Khai giảng: 20/05/2024

Học: 20-21-22-23-24-25/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.MANAGER – THIẾT KẾ, VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS HIỆU SUẤT CAO (Khóa 2)

Khai giảng: Tháng 05/2024

Học: Tháng 05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.MANAGER – THIẾT KẾ, VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS HIỆU SUẤT CAO (Khóa 3)

Khai giảng: 03/07/2024

Học: 08-09-10-11/07/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.MANAGER – THIẾT KẾ, VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS HIỆU SUẤT CAO (Khóa 4)

Khai giảng: 16/09/2024

Học: 16-17-18-19/09/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.MANAGER – THIẾT KẾ, VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS HIỆU SUẤT CAO (Khóa 5)

Khai giảng: 09/12/2024

Học: 09-10-11-12/12/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.AI – ỨNG DỤNG AI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 19/03/2024

Học: 18-19-20-22/03/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

6.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.AI – ỨNG DỤNG AI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: 03/06/2024

Học: 03-04-05-07/06/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

6.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.AI – ỨNG DỤNG AI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS (Khóa 3)

Khai giảng: 09/09/2024

Học: 09-10-11-13/09/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

6.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.AI – ỨNG DỤNG AI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BĐS (Khóa 4)

Khai giảng: 23/12/2024

Học: 23-24-25-27/12/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

6.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RFS-LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ THI DỰ ÁN BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 15/04/2024

Học: 15-16-17-19-20-22-23-24-26-27/04/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RFS-LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ THI DỰ ÁN BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: 05/08/2024

Học: 05-06-07-09-10-12-13-14-16-17/08/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RFS-LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ THI DỰ ÁN BĐS (Khóa 3)

Khai giảng: 02/12/2024

Học: 02-03-04-06-07-09-10-11-13-14/12/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

7.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RDL – PHÁP LÝ DỰ ÁN BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 25/03/2024

Học: 25-26-27-29-30/03 và 01-02-03-05-06/04/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

16.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RDL – PHÁP LÝ DỰ ÁN BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: 15/07/2024

Học: 15-16-17-19-20-22-23-24-26-27/07/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

16.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RDL – PHÁP LÝ DỰ ÁN BĐS (Khóa 3)

Khai giảng: 16/12/2024

Học: 16-17-18-20-21-23-24-25-27-28/12/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

16.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 06/05/2024

Học: 06-07-08-10-13-14-15-17-20-21-22-24/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

16.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REAL.CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: 21/10/2024

Học: 21-22-23-25-28-29-30/10 và 01-04-05-06-08/11/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

16.800.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RAS – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 29/03/2024

Học: 29/03 và 01-02-05-06-08-09-10/04/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

12.500.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RAS – TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: 25/11/2024

Học: 25-26-27-29-30/11 và 02-03-04/12/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

12.500.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

[Hot] REAL.MiniMBA – TINH HOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

59.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

[Hot] REAL.BROKER – CHUYÊN GIA ĐỊA ỐC

Khai giảng: <chưa có lịch>

45.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

[Hot] MASTER.INVESTOR – BẬC THẦY ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC

Khai giảng: <chưa có lịch>

45.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

[Hot] RBL – CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN K32

Khai giảng: <chưa có lịch>

20.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RAM – CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ SÀN

Khai giảng: <chưa có lịch>

20.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

MDR – MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TRIỆU ĐÔ

Khai giảng: <chưa có lịch>

9.900.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

ZR – QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ VÀ GIAO DỊCH BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

999.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

PB – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN XUẤT SẮC CHO MÔI GIỚI

Khai giảng: <chưa có lịch>

5.000.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RES – CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Khai giảng: <chưa có lịch>

12.500.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

BMC – CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ: 0859.143.143

MRE – MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

Khai giảng: <chưa có lịch>

18.600.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

RLS – CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

12.500.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

REE – KHỞI NGHIỆP BĐS THÀNH CÔNG

Khai giảng: <chưa có lịch>

399.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)

T4R – CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ CHO NHÀ KINH DOANH BĐS 4.0

Khai giảng: <chưa có lịch>

999.000 VNĐ

(Liên hệ: 0859.143.143 để biết thêm các ưu đãi học phí)