Lịch Khai Giảng​

Các khoá học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản được chúng tôi đào tạo bằng kiến thức tinh hoa và trải nghiệm thực tế​

KHOÁ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG
(Lịch DỰ KIẾN, có thể thay đổi)

HỌC PHÍ GỐC
(chưa bao gồm VAT)

REAL.EXAM – Ôn thi chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS  (Khóa 33)

Khai giảng: Tháng 05/2024

Học: Ngày 06-07-08-09/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL MASTER – Giảng viên địa ốc chuyên nghiệp (Khóa 2)

Khai giảng: 10/05/2024

Học: 10/05/2024 đến 14/09/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online) kết hợp Trực tiếp (offline)

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.LAW – Pháp lý Kinh doanh và Đầu tư BĐS (khóa 2)

Khai giảng: 13/05/2024

Học: 13-14-15-16/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.EXCHANGE – Thiết kế Sàn giao dịch BĐS (Khóa 2)

Khai giảng: Tháng 05/2024

Học: (dự kiến) 20/05/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

PROJECT LEGAL – Chuyên viên Pháp chế dự án BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: 15/07/2024

Học: 15-16-17-19-20-22-23-24-26-27/07/2024

Hình thức học: Trực tuyến (online)

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL TRAINER – Chuyên gia đào tạo

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.VISION – Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.ANALYST – Chuyên gia Phân tích và Dự báo thị trường BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.FENGSHUI – Phong thủy kinh doanh BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.APPRAISER – Chuyên viên Thẩm định giá BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

SENIOR BROKER – Môi giới BĐS cao cấp

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.INVESTOR – Đầu tư BĐS khôn ngoan

 

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.LEGAL – Chuyên viên Pháp lý BĐS (Khóa 3)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.AI – Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả kinh doanh BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL PROJECT – Lập và Thẩm định dự án BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL MANAGER – Trưởng phòng kinh doanh/Giám đốc Sàn BĐS (Khóa 1)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL MiniMBA – MiniMBA bất động sản

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL EXPERT – Chuyên gia địa ốc

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

MASTER.INVESTMENT – Bậc thầy đầu tư địa ốc

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL.CERT – Chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (BXD)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

MANAGER.CERT – Chứng chỉ Quản lý, vận hành Sàn BĐS (BXD)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

BM.CERT – Chứng chỉ Ban quản trị Chung cư (BXD)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

BUILDING.CERT – Chứng nhận Quản lý, vận hành Chung cư 

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

MD.BROKER – Môi giới BĐS triệu đô

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

ZERO RISK – Quản lý rủi ro trong đầu tư và giao dịch BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL pBRANDING – Xây dựng Thương hiệu cá nhân bền vững

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

RES – Chuyên viên môi giới địa ốc

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

BUILDING CEO – Giám đốc điều hành Tòa nhà, Chung cư

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

BUILDING MANAGER – Chứng nhận Quản lý, vận hành Nhà chung cư (dành cho BQL)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

BUILDING SPECIALIST – Chứng nhận Quản lý, vận hành Nhà chung cư (dành cho Cán bộ chuyên môn)

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL MKT – Marketing bất động sản

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL digiM – Digital Marketing cho môi giới

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL SUCCESS – Khởi nghiệp BĐS thành công

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL TECH – Công nghệ và Công cụ cho Nhà kinh doanh BĐS 5.0

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.

REAL TIKTOK – Xây kênh Tiktok BĐS

Khai giảng: <chưa có lịch>

Liên hệ
FB Messenger hoặc Zalo
để biết thông tin học phí
và các ưu đãi khác.