Dự án: KĐT SALA NAM ĐÀ NẴNG

Khách hàng: Kim Nam Long Group

Hạng mục: Tư vấn pháp lý dự án

Giai đoạn: Nghiên cứu tiền khả thi (Thẩm định đầu tư dự án)

Image Contact 1.jpg
Image Contact 1.jpg

Dự án: KĐT SUN PONTE

Khách hàng: SUN Group

Hạng mục: Tư vấn tài chính/vốn

Giai đoạn: Pre-sale

Dự án: ROYAL DIAMOND

Khách hàng: PHÁT ĐẠT Group

Hạng mục: Tư vấn tài chính/vốn

Giai đoạn: Nghiên cứu tiền khả thi (Vòng gọi vốn NĐT thiên thần)

Image Contact 1.jpg

Trải nghiệm DỊCH VỤ 5 SAO từ những CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Mô hình tư vấn chưa từng xuất hiện ở Việt Nam