10.000+ HỌC VIÊN

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản là nơi quy tụ đông đảo các cá nhân, tổ chức là nhà môi giới Chuyên nghiệp, các sàn giao dịch Bất động sản hoạt động trên khắp cả nước