Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024 I TRI

Bảng giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024 I TRI

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 13 (bất thường) khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố, sau khi nghe tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất đà nẵng giai đoạn 2020 -2024

Theo đó, bảng giá đất mới giữ nguyên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 và có những nội dung sửa đổi so với nội dung Quyết định số 06.
Cụ thể, bảng giá đất này bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên; Điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND (tương ứng bằng 80% và 60% so với giá đất ở cùng vị trí).

Bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: sửa đổi giá đất đối với 5 tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung giá đất từ vị trí 01 đến vị trí 5 của các đường trong các khu dân cư; bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã 3, ngã 4 đối với các khu đất 02 mặt tiền trở lên.

Liên quan đến Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024, ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND Trần Chí Cường cho biết, bảng giá đất trình tại kỳ họp lần này cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và thị trường bất động sản của thành phố hiện nay, đã có xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân.

“Chúng ta cần tiếp tục chú trọng đánh giá tác động của việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 theo quy định của Luật Đất đai và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để có hướng điều chỉnh những bất cập phát sinh nếu có kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian đến” ông Cường cho biết.

Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản, bảng giá đất được trình lại và được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua lần này phù hợp với tình hình thực tế của thị trường bất động sản Đà Nẵng, tạo điều kiện để kích cầu trở lại thị trường trong tương lai gần; tạo thuận lợi cho người dân có thể thực hiện đóng thuế nhà đất theo quy định với chi phí hợp lý.

Tổng hợp bảng giá đất của 63 tỉnh, thành giai đoạn 2020 – 2024

—————————-

– Nguồn: Báo đầu tư Bất động sản (https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/da-nang-da-co-bang-gia-dat-moi-giai-doan-20202024-234169.html)