Bộ xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng đại học Đà Nẵng I TRI

Bộ xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng đại học Đà Nẵng I TRI

 

Bộ xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch

phân khu xây dựng đại học Đà Nẵng

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 nằm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có quy mô đất đai lên đến 300 ha.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng đã được Bộ Xây dựng thẩm định vào ngày 15/05/2020 với sự có mặt của các thành viên của Hội đồng thẩm định – đại diện các Bộ ngành Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành, Đại học Đà Nẵng, 2 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn lập đồ án – Liên danh Tư vấn Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã trình bày tóm tắt báo cáo thuyết minh Đồ án và nêu lý do và sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch. Báo cáo cho biết, từ khi Quy hoạch chung (QHC) Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg ngày 09/12/1997) và triển khai đến nay đã có nhiều thay đổi, bất cập cần phải điều chỉnh. Hơn 20 năm triển khai thực hiện, trên phần diện tích đã được thành phố bàn giao khoảng 38,95 ha chiếm tỉ lện 13%, Đại học Đà Nẵng đã lập một số Quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các trường thuộc Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn, trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và khoa Y- Dược). 

Bộ xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng đại học Đà Nẵng

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, hiện tại trong khu đất dự án vẫn còn phần lớn diện tích chưa được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, một số nội dung không thể triển khai theo quy hoạch chung năm 1997 như: Về quy hoạch sử dụng đất (khu vực thành phố Đà Nẵng đã tổ chức quy hoạch một số khu chức năng của khu Đại học trong ranh giới quy hoạch, khu vực tỉnh Quảng Nam có đề nghị giữ lại phần dân cư hiện hữu có mật độ dân cư đông đúc và khu nghĩa trang nhân dân); Về hệ thống hạ tầng khung (có sự thay đổi trong quá trình bố trí các khu chức năng, các đơn vị thành viên như: Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn, Trường Cao đẳng công nghệ thông tin và khoa Y- Dược…); Một số định hướng phân khu chức năng theo quy hoạch chung đã duyệt nay không còn phù hợp với Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 cần xem xét, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Các thành viên Hội đồng thẩm định và hai chuyên gia phản biện đánh giá Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 đã được lập cơ bản đáp ứng và phù hợp với nội dung các yêu cầu của nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019. Đồ án đã đưa ra các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp, bố cục phân khu chức năng gồm các khu học tập và các cơ sở nghiên cứu khoa học, khu nghiên cứu – phát triển ươm tạo; Khu dùng chung, khu thương mại và các khu lưu trú; Phương án quy hoạch sử dụng đất tiết kiệm và thân thiện với môi trường mang lại nét đặc trưng riêng phù hợp với tính chất là Khu chức năng đặc thù, là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đa lĩnh vực cấp quốc gia và quốc tế. Các giải pháp về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp kết nối với khu vực lân cận trên hai địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đóng góp một số ý kiến, đề nghị đơn vị tư vấn lập Đồ án bổ sung. Theo đó, Đồ án cần xem xét bổ sung các nội dung vào bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và thuyết minh các số liệu về hạ tầng như quy mô đất nghĩa trang hiện hữu, các tuyến kết nối đã được xác định trong QHC Đại học Đà Nẵng; Về cấu trúc giao thông trong khu QHPK: cần làm rõ các tuyến đường hiện trạng sử dụng lại, bổ sung nội dung giao thông tĩnh, vị trí, quy mô các bãi đỗ xe công cộng, giao thông công cộng trong khu vực quy hoạch và kết nối giao thông công cộng toàn khu vực; Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nên phân thành các hạng mục hoặc theo khối quản lý đầu tư như: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, khu vực trung tâm, khu vực xây dựng các trường, khu vực tái định cư. Xác định lộ trình đầu tư, nguồn vốn và phân cấp đầu tư theo từng giai đoạn….v.v

Phát biểu kết luận Hội nghị, được sự ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch-Kiến trúc Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2.000 và đề nghị đơn vị tư vấn lập Đồ án bổ sung hoàn thiện Đồ án theo góp ý của Hội đồng.

Vào đây để biết thêm thông tin về quy hoạch đô thị Đà nẵng

( Nguồn: http://moc.gov.vn/ )