CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1/NĂM 2022 – SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Sở Xây Dựng Đắk Lắk ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức vào ngày 30/7/2022. Kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp với 948 thí sinh tham gia. 

Danh sách kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 – Sở Xây Dựng Đắk Lắk

Theo Quyết định số 04/ QĐ-HĐT, về việc phê duyệt kết quả thi lần 1 Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk. Viện Nghiên Cứu và Đào tạo bất động sản công bố kết quả kỳ thi đến với thí sinh đã tham gia kỳ thi vừa qua. 

Kết quả tổng quan kỳ thi đạt được:

– Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 994 thí sinh.

– Tổng số thí sinh dự thi: 948 thí sinh.

– Số thí sinh vắng mặt: 46 thí sinh

– Số thí sinh đạt kết quả: 851 thí sinh.

– Số thí sinh không đạt cả 2 môn: 16 thí sinh.

– Số thí sinh không đạt môn kiến thức cơ sở: 52 thí sinh.

– Số thí sinh không đạt môn kiến thức chuyên môn: 27 thí sinh.

 – Số thí sinh vi phạm quy chế thi đến mức kỷ luật: 02 thí sinh

Danh sách thí sinh đạt kết quả

 

Danh sách thí sinh vắng mặt

Danh sách không đạt cả 2 môn

Danh sách kết quả không đạt môn kiến thức cơ sở

Danh sách không đạt ôn kiến thức chuyên môn

Thông báo tổ chức kỳ thi lại và tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo từ thí sinh đã tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 – Sở Xây Dựng Đắk Lắk

Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản sẽ tổ chức kỳ thi lại đối với các thí sinh đạt kết quả không tốt trong kì thi sát hạch chứng chỉ chỉ hành nghề BĐS đợt 1/2022 theo Quyết định số 04/ QĐ – HĐT của Sở Xây Dựng ngày 18/08/2022. 

Viện sẽ tổ chức kỳ thi lại với tổng số 142 thi sinh như sau:

     + Thi lại 2 môn: 62 thí sinh.

     + Thi lại môn kiến thức cơ sở: 52 thí sinh.

     + Thi lại môn kiến thức chuyên môn: 28 thí sinh.

Kết quả kỳ thi sát hạch đợt 1 đã được công bố, các thí sinh có mong muốn phúc khảo kết quả thi hoặc đăng ký tham gia thi lại đợt 2. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản qua hotline 0859.143.143 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.  

Lưu ý: Đơn đề nghị phúc khảo được tiếp nhận kể từ ngày công bố kết quả thi đến hết 17h00 ngày 27/08/2022.