[Thông Báo] – Kế Hoạch Tổ Chức Kỳ Thi Sát Hạch CCMG Đợt 2/2022 Tại Đà Nẵng

Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 ban hành Kế hoạch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 như sau:

Kế hoạch triển khai – Kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

1.  Thời gian & địa điểm tổ chức thi

Ngày thi: 7h00 ngày 01/10/2022 (01 buổi sáng).

Địa điểm: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, 34 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Thời gian làm bài: 240 phút.

2.  Đối tượng tham gia dự thi

Các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022 (theo Thông báo số 4076/TB-SXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) và đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD

3. Môn thi: Kiến thức cơ sở và Kiến thức chuyên môn.

4. Giấy tờ cần mang theo: Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Giấy tùy thân gồm hình ảnh và thông tin cá nhân có xác nhận của chính quyền. Tất cả giấy tờ đang trong thời hạn có hiệu lực.

5. Một số lưu ý đối với thí sinh
– Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.
– Thí sinh khi dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ
căn cước theo hồ sơ đăng ký dự thi để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.
– Luôn đeo khẩu trang và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo
theo đúng quy định.

Chi tiết kế hoạch triển khai

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (1) Min

Kế hoạch triển khai – Kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (2) Min

Kế hoạch triển khai – Kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (3) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (4) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (5) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (6) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (7) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (8) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Ke Hoach Trien Khai Ky Thi Ccmg (9) Min

Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch CCMG đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

 

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Hội đồng thi và thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 với các nội dung sau:

Quy Che Ky Thi Sat Hach Ccmg (1) Min

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Quy Che Ky Thi Sat Hach Ccmg (2) Min

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Quy Che Ky Thi Sat Hach Ccmg (3) Min

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Quy Che Ky Thi Sat Hach Ccmg (4) Min

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Quy Che Ky Thi Sat Hach Ccmg (5) Min

Quy chế kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 tại Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản