Công bố kết quả Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS tại Kon Tum 2022

Thông báo kết quả Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 1 năm 2022 tại Kon Tum

Ngày 24/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và đào tạo Bất động sản tổ chức kỳ sát hạch thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022. Kỳ thi có sự tham dự của 120 thí sinh đến từ các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 133/ QĐ-HĐCCHN, về việc phê duyệt kết quả thi lần 1 Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 của Sở Xây Dựng Kon Tum. Viện Nghiên Cứu và Đào tạo bất động sản công bố kết quả kỳ thi đến với thí sinh đã tham gia kỳ thi vừa qua.Phe Duyet Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022

Phê duyệt kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – Trang 1

Quyet Dinh Phe Duyet Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022

Phê duyệt kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – Trang 2

Kết quả tổng quan kỳ thi đạt được:

  • Tổng số thí sinh đăng ký dự thi : 119 thí sinh. Trong đó:
  • Số thí sinh tham gia dự thi : 115 thí sinh.
  • Số thí sinh vắng : 04 thí sinh.
  • Số thí sinh đạt : 110 thí sinh.
  • Số thí sinh không đạt cả hai môn : 03 thí sinh.
  • Số thí sinh không đạt môn Kiến thức cơ sở: 02 thí sinh.
  • Số thí sinh không đạt môn Kiến thứ chuyên môn: 0 thí sinh.
  • Số thí sinh vi phạm quy chế thi đến mức kỷ luật: 0 thí sinh.

Danh sách thí sinh đạt kết quả

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 1

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 1

 

 

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 2 

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 2 

 

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 3 

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 3 

 

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 4 

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 4 

 

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 5 

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 5 

 

 

Ket Qua Thi Chung Chi Moi Gioi Kon Tum 2022 Trang 6 

Kết quả thi chứng chỉ môi giới BĐS tại Kon Tum đợt 1 năm 2022 – trang 6

Lưu ý: Đơn đề nghị phúc khảo được tiếp nhận kể từ ngày công bố kết quả thi đến hết 17h00 ngày 08/01/2023.