[THÔNG BÁO] – Kết Quả Thi Lại Kỳ Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Môi Giới Bất Động Sản Đợt 1/2022 Đaklak

Kết quả thi lại – Kỳ thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1/2022 tại Đắk Lắk

Ngày 16/9/2022, Sở Xây Dựng Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐT phê duyệt kết quả thi lại – Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1/2022. Kết quả như sau:

– Tổng số thí sinh đăng ký thi lại: 141 thí sinh

– Tổng số thí sinh tham gia thi lại: 98 thí sinh.

– Số thí sinh vắng mặt: 43 thí sinh.

– Số thí sinh đạt yêu cầu: 90 thí sinh.

– Số thí sinh không đạt yêu cầu: 8 thí sinh.

– Số thí sinh vi phạm quy chế thi đến mức kỷ luật: 0 thí sinh.

Như vậy, sau hai lần thi đã có 942 thí sinh đạt kết quả và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Ket Qua Thi Lai Cmmg 0001 Min
Ket Qua Thi Lai Cmmg0002 Min

Danh sách thí sinh thi lại đạt kết quả, đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022

Ket Qua Thi Lai Ccmg 0003 Min
Ket Qua Thi Lai Ccmg 0004 Min
Ket Qua Thi Lai Ccmg 0005 Min
Ket Qua Thi Lai Ccmg 0006 Min

Danh sách thí sinh thi lại không đạt tại Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022

Ket Qua Thi Lai Cmmg0007 Min

Danh sách thí sinh thi lại vắng thi tại Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022

 

Ket Qua Thi Lai Cmmg0008 Min

Trên đây là kết quả thi lại Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 tại Đắk Lắk

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản

Địa chỉ: 16 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0859.143.143