Marketing Bat Dong San Real.Marketing

KHÓA HỌC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MARKETING

LỊCH HỌC

12 buổi học

GIỜ HỌC

Hotline: 0859.143.143

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MARKETING

Khóa học Marketing bất động sản – Real.Marketing do Viện Nghiên cứu và Đào tạo tổ chức theo định hướng thực hành. Huấn luyện viên là chuyên gia có có bề dày kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing bất động sản, lãnh đạo bộ phận marketing các dự án bất động sản hàng đầu. 

Các tình huống chia sẻ là các case study đa dạng trong việc hoạch định chiến lược, thực thi các hoạt động marketing tại các dự án đã triển khai. 

THÔNG TIN KHÓA HỌC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MARKETING

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • CEO các công ty là chủ đầu tư, sàn phân phối bất động sản.
 • Giám đốc, trưởng phòng Marketing các công ty là chủ đầu tư, sàn phân phối bất động sản.
 • Các chuyên viên Marketing các công ty là chủ đầu tư, sàn phân phối bất động sản.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên kiến thức và kỹ năng:

 • Hiểu biết sâu sắc về vĩ mô, vi mô, bối cảnh cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược marketing.
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu cho bất động sản.
 • Thấu hiểu khách hàng, chân dung khách hàng trong từng hành vi mua hàng.
 • Xây dựng chiến lược sáng tạo và chiến lược nội dung.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông trong bất động sản.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

 • Thực hiện các chiến dịch marketing bất động sản hoàn chỉnh.
 •  Thấu hiểu thị trường và khách hàng trong ngành bất động sản.
 • Xây dựng chiến lược marketing bất động sản cho các dự án.
 • Thực thi các chiến dịch marketing.
 • Phối hợp, kiểm soát các Agency khi thuê ngoài.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 12 buổi.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN cấp Chứng nhận hoàn thành khoá học “MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN – REAL.MARKETING”. Giúp bạn gia tăng UY TÍN, THU NHẬP, phát triển thương hiệu và bản thân.

NỘI DUNG KHÓA HỌC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MARKETING

STTNội DungThời Lượng
(Buổi)
Module 1Phân tích bối cảnh cạnh tranh, những sai lầm trong marketing bất động sản3
Module 2Hoạch định chiến lược marketing3
Module 3Phân tích Insight khách hàng.2
Module 4Chiến lược định vị thương hiệu2
Module 5Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông2
Module 6Báo cáo – tổng kết2

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN - REAL.MARKETING