Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng là phương pháp tối ưu để đánh giá đúng được việc sử dụng đất trên thực tế của từng tỉnh nước ta và theo đó đề ra các chính sách và giải pháp thiết thực đối với sử dụng đất sao cho hợp lý. Vậy pháp luật quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh như thế nào. Bài viết dưới đây của Viện sẽ cung cấp thông tin cần thiết về vấn đề này cho quý anh/chị và bạn đọc.

Khái quát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn; kết cấu hạ tầng; phân bố đất đai; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn.

Điều 39 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Khái quát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

>>>Xem thêm: Những nguyên tắc trong thẩm định giá bất động sản.

Quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Căn cứ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh bao gồm các căn cứ lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

a) Tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

b) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện;

c) Định mức sử dụng đất;

d) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

a) Kế hoạch sử dụng đất quốc gia; nội dung phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

b) Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh;

c) Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

đ) Khả năng đầu tư; huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

b) Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch cấp tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật này trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

d) Xác định quy mô; địa điểm công trình; dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thực hiện trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật; xây dựng; chỉnh trang khu đô thị; khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí; diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

e) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

>>>Tham khảo: Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Trên đây là những quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Mong rằng những chia sẻ trong bài viết sẽ mang đến cho Anh/Chị nhiều kiến thức bổ ích về bất động sản.