Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 I TRI

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 I TRI

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 10 năm (2021-2030) đạt 12%, trong đó: Ngành dịch vụ chiếm 67-69%, công nghiệp và xây dựng 31-32%, nông nghiệp 1%. Tổng số dân sẽ tăng lên 2,5Tr ( kể cả khách vãng lai) tăng 50% so với hiện nay.

Quy hoạch cũng đề ra định hướng phát triển đô thị, thực hiện tái thiết khu trung tâm thành phố theo hướng đô thị nén, quy hoạch Vịnh Đà Nẵng thành “đô thị biển” với kiến trúc và dịch vụ đặc sắc. Phát triển Đà Nẵng trở thành đáng sống, đô thị thông minh, đô thị toàn cầu, đô thị khởi nghiệp, sáng tạo mang tầm vóc quốc tế, có bản sắc riêng.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đà nẵng giai đoạn 2021-2030

Đây là tiền đề để ban hành Đồ án Quy hoạch chung sắp đến.

Đồng thời, thành phố Đà nẵng nêu rõ quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với định hướng phát triển không gian thành phố theo hướng lâu dài, phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, các địa phương cụ thể đến năm 2030. Chú trọng quỹ đất tại các khu vực nhạy cảm như bờ biển, vùng đệm các dòng  sông, các triền đồi núi….

Tải tại đây: Quyết định 393/QĐ-TTg điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng