ĐẮK LẮK | Thi chứng chỉ môi giới bất động sản 2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản thông báo nội dung liên quan đến Kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 tại Đắk Lắk. Thí sinh đăng ký dự thi cần lưu lại các thông tin sau.

I. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ môi giới bất động sản

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây dựng. Đối tượng bao gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi như sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

Thi Chung Chi Moi Gioi Bat Dong San Dak Lak (2) Min

Đối tượng và điều kiện dự thi

2. Hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Theo Điều 10 Thông tư số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây dựng, hồ sơ dự thi sát hạch bao gồm:

– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây dựng).

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy CMND/CCCD đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh màu 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị.

– Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp chứng chỉ đã hết hạn hoặc bản sao chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi chứng chỉ môi giới bất động sản

a) Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2022.

b) Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nộp 02 bộ hồ sơ tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản (Đơn vị được Sở Xây dựng ủy quyền): Số 144 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thi Chung Chi Moi Gioi Bat Dong San Dak Lak (4) Min

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi chứng chỉ môi giới bất động sản

II. Nội dung và hình thức thi

  1. Nội dung thi

Theo Điều 6 Thông tư số 06/VBHN-BXD ngày 11/3/2020 của Bộ Xây dựng, sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản phải thi bắt buộc các nội dung:
a) Phần kiến thức cơ sở
– Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
– Thị trường bất động sản;
– Đầu tư bất động sản;
– Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn
– Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
– Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
– Giải quyết tình huống trên thực tế.

2. Hình thức thi

Theo Điều 7 Thông tư số 06/VBHN-BXD ngày 11/03/2020 của Bộ Xây dựn, thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch sẽ tham gia hai phần thi:
– Phần kiến thức cơ sở: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 120 phút.
– Phần kiến thức chuyên môn: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 120 phút.
– Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).
Thi Chung Chi Moi Gioi Bat Dong San Dak Lak (3) Min

Nội dung và hình thức thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Lưu ý:
* Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ được tổ chức thi lại 1 lần và không phải nộp kinh phí thi lại.
* Đối với thí sinh có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

____________

Chi tiết liên hệ:

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN