Quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản

Bất động sản là ngành mở ra nhiều tiềm năng lớn, do đó có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp muốn tìm hiểu và mở các dịch vụ kinh doanh tư vấn bất động sản, dịch vụ kinh doanh quản lý bất động sản. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ bản chất của loại hình dịch vụ này. Có những lưu ý nào cần ghi nhớ khi kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản hiện nay.

Quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

1. Dịch vụ tư vấn bất động sản là gì?

Khoản 8 điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vu tư vấn bất động sản

Là các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dich Vu Tu Van Bat Dong San

ư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản

3. Nội dung về dich vụ tư vấn bất động sản

Dịch vụ tư vấn bđs bao gồm các nội dung như sau:

– Tư vấn pháp luật về bất động sản;

– Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

– Tư vấn về tài chính bất động sản;

– Tư vấn về giá bất động sản;

– Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Lưu ý:

+ Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

+  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Quy định về kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

1. Quản lý bất động sản là gì?

Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

Dich Vu Quan Ly Bat Dong San

Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý khai thác và định đoạt bất động sản

2. Điều kiện để kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản

Tổ chức, cá nhân khi muốn kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất;

+ Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản;

+ Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản;

+ Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng;

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất.

Lưu ý:

+ Nội dung, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Như vậy, để kinh doanh dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản, các doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc chung và đúng nội dung pháp luật quy định.

>>> Qúy Anh/Chị có thể tìm hiểu thêm bài viết: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment