07 mẫu đơn thông dụng trong lĩnh vực đất đai

07 mẫu đơn thông dụng trong lĩnh vực đất đai

   Với nghề bất động sản, trong quá trình làm việc, chúng ta thường xuyên phải liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để làm các thủ tục hành chính liên quan đến bất động sản của mình hoặc của khách hàng. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản xin chia sẻ 07 mẫu đơn thông dụng trong lĩnh vực đất đai mà người làm nghề bất động nên biết, giúp tiếp kiệm thời gian đi lại của quý anh chị.


   Cụ thể như sau:

STT

Mẫu đơn

Sử dụng trong

trường hợp nào

Theo mẫu quy định tại

1

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tải về: Mẫu đơn đăng ký cấp GCN

– Khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu;

– Khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất;

– Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Sổ đỏ. 

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

2

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Tải về: Mẫu đơn đăng ký biến động

Khi đăng ký biến đối với trường hợp đã được cấp Sổ đỏ hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

– Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất.

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

3

Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa.

Tải về: Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa

Khi có nhu cầu tách thửa, hợp thửa.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

4

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ

Tải về: Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN

Khi người sử dụng đất có nhu cầu cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ trong các trường hợp như: Sổ đỏ được cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận mới

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

5

Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất

Tải về: Mẫu danh sách người sử dụng chung, sở hữu chung

 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu;

– Đăng ký và cấp Sổ đỏ lần đầu;

– Đăng ký, cấp Sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất;

– Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Sổ đỏ đã cấp.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

6

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Tải về: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình: Nhà ở riêng lẻ; sửa chữa, cải tạo

Thông tư 15/2016/TT-BXD

7

Đơn khiếu nại về đất đai

Tải về: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai

Khi khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Luật khiếu nại 2011 hướng dẫn cách ghi đơn khiếu nại tại Điều 8

Hi vọng, những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư, anh/chị/em môi giới, những người quan tâm đến bất động sản.

————————————————————————

Anh (Chị) có thể vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về bất động sản

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.