Cẩm nang pháp luật

TRI.EDU.VN_Du Thao Cac Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh Luat Nha O 2023 1

DỰ THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2023

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6. Theo đó, trong năm 2024, các cơ quan có nhiệm vụ chủ trì xây dựng 6 Nghị định, Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2025).

Đọc tiếp

ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ TRƯỚC NGÀY 01/7/2014 (LUẬT ĐẤT ĐAI 2024)

Căn cứ quy định tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024 trước ngày 01/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hay được gọi là sổ đỏ hoặc sổ hồng)

Đọc tiếp