DỰ THẢO CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở 2023

TRI.EDU.VN_Du Thao Cac Nghi Dinh Huong Dan Thi Hanh Luat Nha O 2023 1

 

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6. Theo đó, trong năm 2024, các cơ quan có nhiệm vụ chủ trì xây dựng 6 Nghị định, Thông tư và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2025).

Cụ thể, trước ngày 15/9/2024, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì ban hành các Nghị định:

+ Nghị định quy định về Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023 (link: https://drive.google.com/file/d/1Jcxwhn0vmkSj8SjaA2ZA47bVvvb_d2vH/view?usp=sharing ).
+ Nghị định quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của Luật Nhà ở 2023: (link: https://drive.google.com/file/d/1qQPxAV3LNhWFaNnEnmE96drOaR1av3FS/view?usp=sharing ).
+ Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Luật Nhà ở 2023: (link: https://drive.google.com/file/d/1g3p0d9rhNIdOkhPPxBMgR6TANi2XUDeu/view?usp=sharing ).

 

Trên đây là dự thảo các Nghị đinh, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023 mới nhất.

Đăng ký ÔN THI để hệ thống hóa kiến thức: Liên hệ 0859.143.143
Khóa học KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ NGHỀ MÔI GIỚI: Liên hệ 0859.143.143
Danh sách các khóa học của Viện: https://tri.edu.vn/khoa-hoc-bat-dong-san/
Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0859.143.143 để đăng ký ngay hôm nay!

===================================

𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐕𝐀̀ Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐁𝐀̂́𝐓 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍
Trường Đào Tạo Chuyên Gia Bất Động Sản
T.ư v.ấn qua za.lo : https://zalo.me/0859143143
T.ư v.ấn qua Me.ss: https://m.me/www.tri.edu.vn
Hotline: 0859.143.143 website: www.tri.edu.vn