Quy định về cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mới nhất

Căn cứ theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, chứng chỉ môi giới bất động sản chỉ có 5 năm. Sau khi hết hạn, người làm môi giới cần xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục như thế nào? Mời quý anh/chị tham khảo ngay bài viết hướng dẫn của Viện T.R.I

Quy định chung về cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

– Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.

– Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư này);

+ 02 ảnh cỡ 4×6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Chứng chỉ cũ (nếu có).

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

– Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.

– Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b của Thông tư này).

Quy định chung về cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn 

Quy định chung về cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn

Xử lý cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn 

Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản. Những môi giới có chứng chỉ đã hết hạn hoặc gần hết hạn muốn cấp lại cần phải thi sát hạch. 

– Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Chứng chỉ cấp mới sẽ được cấp theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c Thông tư này);

– Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới. Tuy nhiên, anh chị chỉ cần phải thi phần kiến thức cơ sở.

Anh chị tham gia thi cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự thi bao gồm:

– Hồ sơ quy định tại Điều 10 Thông tư này;

– Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

– Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 Thông này.

– Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới.

Vậy thì theo quy định của pháp luật, chứng chỉ hành nghề bất động sản hết hạn thì không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản mà phải đăng ký dự thi để được cấp mới.

Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn

Khi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn, người làm thủ tục xin cấp lại chứng chỉ vẫn phải đáp ứng đủ các điều kiện như trường hợp xin cấp lần đầu. Các điều kiện bao gồm:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi.

>>> Đăng ký ngay khóa học “ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢNđể nắm vững nền tảng kiến thức và các kỹ năng trong nghề môi giới bất động sản.

Quy trình cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đã được cấp nhưng đã hết hạn hoặc gần hết hạn được thực hiện theo trình tự như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ dự thi

Khi thực hiện thủ tục xin cấp lại chứng chỉ, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải thực hiện việc thi sát hạch lấy kết quả. Đầu tiên là chuẩn bị hồ sơ dự thi. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD, bao gồm:

– 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (

– 01 Bản sao có chứng thực CMND đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

– 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ THPT (hoặc tương đương) trở lên;

– 02 ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

– Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

– Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

Bước 2: Đăng ký dự thi cấp lại chứng chỉ

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về đăng ký dự thi như sau: 

– Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc;

Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi từ ngày 01 tháng 01, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi;

– Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

Bước 3: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch cho cá nhân đủ điều kiện dự thi mới và thi cấp lại chứng chỉ hành nghề.

– Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba;

– Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

Bước 4: Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ (ghi rõ lần cấp).

Trên đây là những quy định về cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Hi vọng những thông tin mà Viện Nghiên cứu và đào tạo bất động sản mang lại sẽ giúp ích cho quá trình kinh doanh lĩnh vực bất động sản của quý anh/chị và bạn đọc.