CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG ĐỢT 2 – NĂM 2022

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Sở Xây Dựng Đà Nẵng ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức vào ngày 08/10/2022. Kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp với Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 296 thí sinh.

Kết Quả Kỳ Thi đà Nẵng đợt 2

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Đà Nẵng đợt 2 năm 2022

Theo Quyết định số 33/QĐ-HĐTSH , về việc phê duyệt kết quả thi Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 của Sở Xây Dựng Đà Nẵng. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản công bố kết quả kỳ thi đến với thí sinh đã tham gia kỳ thi vừa qua.

Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 được tổ chức ngày 08/10/2022 như sau:

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi : 296 thí sinh.

– Số thí sinh vắng : 19 thí sinh.

– Số thí sinh tham gia dự thi : 277 thí sinh.

+ Số thí sinh đạt : 248 thí sinh.

+ Số thí sinh không đạt : 29 thí sinh (Số thí sinh không đạt 1 phần: 24 thí sinh, số thí sinh không đạt 2 phần: 05 thí sinh).

Quyết định phê duyệt cụ thể tại đây: Phê duyệt kết quả kỳ thi chứng chỉ môi giới đà nẵng

[dflip id=”11659″ ][/dflip]

KẾT QUẢ THI KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2022

Kết quả kỳ thi sát hạch đợt 2 cụ thể tại đây: Kết quả kỳ thi sát hạch Chứng chỉ môi giới đợt 2

[dflip id=”11660″ ][/dflip]

Thông báo tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo từ thí sinh đã tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 – Sở Xây Dựng Đà Nẵng

Kết quả kỳ thi sát hạch đợt 2 đã được công bố, các thí sinh có mong muốn phúc khảo kết quả thi hoặc đăng ký tham gia thi lại đợt sau. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản qua số điện thoại 077.404.6360 (Ms.Hà) hoặc số hotline 0859.143.143 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Lưu ý: Đơn đề nghị phúc khảo được tiếp nhận kể từ ngày công bố kết quả thi đến hết 17h00 ngày 20/11/2022.