Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hà Tĩnh mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Hà Tỉnh mới nhất.

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định Số:57/2016/QĐ-UBND, về việc bổ sung và sửa đổi diện tích đất tối thiểu tách thửa tại Hà Tĩnh. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Theo Điều 8,9 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Hà Tĩnh như sau:

1. Diện tích tách thửa ở Hà Tĩnh là bao nhiêu?

Điều 8 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND hạn mức diện tích giao đất ở đất chưa sử dụng thửa đất ở sau khi tách ở Hà Tĩnh quy định diện tích tách thửa ở Hà Tĩnh là:

 • Diện tích tách thửa ở Hà Tĩnh đối với khu vực đô thị không nhỏ hơn 40 m2
 • Diện tích tách thửa ở Hà Tĩnh đối với khu vực nông thôn tại các vị trí bám đường tỉnh lộ, quốc lộ không nhỏ hơn 60 m2
 • Diện tích tách thửa ở Hà Tĩnh đối với khu vực nông thôn tại các vị trí khác không nhỏ hơn 75 m2

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có lối đi ra đường công cộng và có kích thước cạnh như sau:

 • Đối với khu vực đô thị có kích thước cạnh tối thiểu là 4m;
 • Đối với khu vực nông thôn có kích thước cạnh tối thiểu là 5m.

Diện tích tách thửa ở Hà TĩnhDiện tích tách thửa ở Hà Tĩnh ( Ảnh nguồn từ luattoanquoc)

2. Các trường hợp tách thửa đặc biệt ở Hà Tĩnh

Điều 9 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND hạn mức diện tích giao đất ở đất chưa sử dụng thửa đất ở sau khi tách ở Hà Tĩnh quy định các trường hợp tách thửa đặc biệt ở Hà Tĩnh là:

 • Diện tích tách thửa đất không tính phần diện tích đất nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ công trình công cộng.
 • Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc đề nghị được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.
 • Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Đối với các khu quy hoạch đô thị có quy chế quản lý đô thị riêng thì việc tách thửa áp dụng theo quy chế quản lý đô thị.
 • Thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đã có quyết định thu hồi đất thì không được tách thửa.
 • Không áp dụng hạn mức diện tích tách thửa đối với các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đúng quy định pháp luật về đất đai đã được công chứng, chứng thực hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

 ————————————————————–

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Để trang bị cho mình kiến thức về pháp lý trong kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia các khóa học:

Đăng ký ngay khóa hoc PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN để nắm được những luật, quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.