Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Diện tích tối thiểu tách thửa tại tỉnh Thanh Hóa mới nhất.

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số: 4655/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh thanh hóa ban hành kèm theo quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh. Anh (Chị) là nhà môi giới Bất Động Sản, nhà đầu tư Bất Động Sản cần tham khảo thêm các thông tin dưới đây:

Diện tích đất tối thiểu tách thửa tại Thanh HóaDiện tích đất tối thiểu tách thửa tại Thanh Hóa

Theo Khoản 2 Điều 14 Quyết định 4463/2014/QĐ-UBND được sửa đổi tại Quyết định 4655/2017/ QĐ-UBND tỉnh Thanh Hoá quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Thanh Hoá.

Diện tích thửa đất được phép tách thửa, phải đảm bảo thửa đất còn lại và các thửa đất được hình thành sau khi tách thửa có diện tích và kích thước cạnh tối thiểu (không bao gồm phần diện tích nằm trong hành lang an toàn giao thông) như sau:

–  Đối với địa bàn xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố:

  • Về diện tích là 50 m2;
  • Về kích thước cạnh là 4 m.

– Đối với địa bàn xã miền núi:

  • Về diện tích là 60 m2;
  • Về kích thước cạnh là 5 m.

Đối với địa bàn xã Hải Thanh, xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia; xã Ngư Lộc huyện Hậu Lộc:

  • Về diện tích là 30m2; 
  • Về kích thước cạnh là 3m.

————————————————————–

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về diện tích đất tách thửa của các tỉnh – thành phố khác.

Để trang bị cho mình kiến thức về pháp lý trong kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia các khóa học:

Đăng ký ngay khóa hoc PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN để nắm được những luật, quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.