7 Điểm Mới Trong Dự Thảo Luật Đất Đai Sửa Đổi Đảm bảo Sử Dụng Đất Tiết Kiệm, Hiệu Quả. 

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương và 237 điều đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc Hội. Cùng chúng tôi tìm hiểu những điểm mới trong Dự thảo luật Đất đai để có thêm cập nhật kịp thời nhất!

Thời hạn sử dụng đất mới trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được kế thừa và phát huy dựa trên luật đất đai 2013. Bộ Tài nguyên và môi trường đã đề xuất bổ sung về thời hạn sử dụng đất. 

  • Bổ sung thời hạn sử dụng lâu dài theo khoản 3 điều 140 đối với: đất rừng sản xuất được giao cho cộng đồng dân cư, đơn vị vũ trang, ban quản lý rừng.
  • Thời hạn sử dụng đất có thời hạn được bổ sung khoản 10, 11 điều 141 đối với: đất cho thuê xây dựng công trình ngầm, đất xây dựng công trình trên không và gia hạn sử dụng đất. 
  • Thời hạn sử dụng đất được bổ sung tại khoản 1 điều 143 đối với: tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân đã nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ở hạn mức sử dụng của hộ gia đình, cá nhân. Quyền sử dụng này được thông qua việc giải quyết thế chấp hợp đồng để xử lý nợ, bản án của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án. 
  • Thời hạn sử dụng đất được bổ sung điều 144 đối với đất thực hiện dự án đầu tư. Điều luật quy định điều chỉnh, gia hạn thời hạn sử dụng đất của dự án. 

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: quy định rõ về chế độ sử dụng đất  

Dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã thực hiện thể chế hóa chủ trương mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện để thúc đẩy chuyển đổi mục đích hiệu quả theo quy hoạch. 

Trong sửa đổi và bổ sung chế độ sử dụng đất trong dự thảo luật mới nhất có quy định về việc ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp, tăng cường quản lý chất lượng đất. Đồng thời, quy định rõ ràng về xử lý đất đối với các công ty nông, lâm nghiệm không đầu tư 

Nghị quyết được đề xuất hướng về hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình theo điều 146. Dự thảo đề xuất mới có hạn mức nhận chuyển nhượng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp thuộc hộ gia đình, các nhận. Đồng thời, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai được Hội đồng nhân dân cấp tính quyết định. 

Du Thao Luat Dat Dai Sua Doi2 Min

Mở rộng hạn mức chuyển nhượng cho đất nông nghiệp

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi điều 146, chủ trương mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình phù hợp với đất đai. 

Bổ sung điều 213 đối với đối tượng được nhận chuyển nhượng đất. Đất nông nghiệp được chuyển đổi cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân không trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp. 

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung điều 106 về quy định về Ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp. Điều luật quy định về các hình thức tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, cơ chế góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất đối với các dự án tập trung đất nông nghiệp. Đồng thời, điều 160, 161, 185 quy định về chính sách khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp. 

Tại chương XII của Dự thảo Luật Đất đai bổ sung và sửa đổi về chế độ sử dụng một số loại đất. Mục đích chính để đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả nhất. Cùng chương này có quy định người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và  nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. 

Bổ sung trong Dự thảo luật có nội dung người sử dụng đất nông nghiệp được quyền sử dụng một tỷ lệ đất để xây dựng công trình. Mục đích xây dựng để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp kết hợp với dịch vụ nhưng phải đảm bảo diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch.

Ban quản lý khu công nghệ cao không được phép cho thuê đất

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có bổ sung và sửa đổi điều 170 đối với cho thuê đất khu công nghệ cao. Ban quản lý khu công nghệ cao sẽ không có thẩm quyền được cho thuê đất trong khu công nghệ cao như hiện hành. Đơn vị có trách nhiệm cho thuê đất ở trong khu công nghệ cao chính là UBND cấp tỉnh. 

Đồng thời, Ban Quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề về cho thuê đất trong khu công nghệ cao. Các công việc như bồi thường giải phóng mặt bằng, cho thuê đất giao đất và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trong khu công nghệ cao.

Dự thảo đề xuất bổ sung quy định đối với đất cho hoạt động khoáng sản (điều 171) phải áp dụng các biện pháp công nghệ đảm đảm sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm. Các biện pháp cần thiết phòng ngừa thiệt hại cho sản xuất, đời sống của người sử dụng đất xung quanh và đảm bảo không ảnh hưởng xấu môi trường. 

Khóa học ôn thi chứng chỉ hành nghề bất động sản sẽ giúp anh chị nắm rõ chi tiết về các quy định Luật Đất đai mới. Tham gia khóa học với hình thức online thuận tiện và chất lượng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đảm bảo lành mạnh hóa thị trường bất động sản

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hướng đến hoàn thiện quy định có liên quan đến thị trường bất động sản. Thị trường quyền sử dụng đất là một trong những yếu tố quan trọng. Dự thảo đã có bổ sung chương VIII về phát triển quỹ đất.

Mục đích chính xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất, điều tiết giá trị tăng thêm từ đất đai có quy hoạch chỉnh trang đô thị khu dân cư nông thôn. Đồng thời, điều luật đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 40 bổ sung quy định về chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. 

Điều 211 dự thảo Luật Đất đai quy định việc giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản đối với các dự án kinh doanh bất động sản. Nhằm kiểm soát tình trạng đầu cơ đất đai thông qua công cụ tài chính. 

Chương XIII bổ sung quy định chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm. Cụ thể quy định sẽ vốn hóa thị trường, phát huy nguồn lực đất đai, chống các hành vi trục lợi từ các hoạt động liên quan đến đất thuê trả tiền hàng năm. 

Du Thao Luat Dat Dai Sua Doi1 Min

Giao đất qua đấu thầu, đấu giá

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hướng đến tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, công bằng và phát huy nguồn lực đất đai. Nội dung sửa đổi liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại điều 54 dự thảo Luật. Đồng thời, hoàn thiện bổ sung các đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

Điều 63 quy định cụ thể các trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng. Áp dụng chủ yếu cho các trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất hay miễn tiền sử dụng đất và các chính sách xã hội của Nhà nước. 

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định cụ thể đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất một lần cho cả thời gian thuê gồm cho đất trong thực hiện dự án đầu tư sản xuất, nuôi trồng thủy sản, làm muối; sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. Đối với các trường hợp sử dụng đất còn lại thì Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Các trường hợp khác phải thực hiện đấu giá, quyền sử dụng đất, đấu thuần dự án sử dụng đất. Tại dự thảo có bổ sung điều kiện quỹ đất được lựa chọn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng. Quy định về tiêu chí, điều kiện, phương thức lựa chọn nhà đầu tư để đấu thầu dự án ở điều 64 và điều 65. 

Tại khoản 1, điều 60 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được phân cấp rõ ràng trong quyết định chủ trương chuyển mục đích đối với dự án sử dụng đất. Các loại đất bao gồm đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

Gắn liền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với không gian, phân vùng sử dụng đất

Điều 37 và Điều 38 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Dự thảo sửa đổi theo hướng quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các quy hoạch quốc gia và các quy hoahcj ngành lĩnh vực có sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp, thống nhất và đồng bộ.

Dự thảo Luật còn quy định hệ thống quy hoạch sử dụng đất ở ba cấp gồm quốc gia, tỉnh và huyện. Các quy định làm rõ mối quan hệ giữa các quy hoạch có sử dụng đất, hệ thống quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và không chia cắt. Đặc biệt, các quy định bổ sung khắc phục bất cập trong các công tác quy định kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 40, 41, 42 trong dự thảo Luật Đất đai nhằm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phục vụ kịp thời cho phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, sửa đổi giúp nâng cao chất lượng và bảo vệ đất canh tác nông nghiệp. 

Tìm hiểu chi tiết: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Trên đây là những điểm nổi bật trong việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Các sửa đổi tạo cơ sở pháp lý để quản lý và tổ chức thực hiện thống nhất hướng đến khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.