CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH ĐỊNH ĐỢT 1 – NĂM 2022

Kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Sở Xây Dựng Bình Định ủy quyền cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức vào ngày 02/10/2022. Kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp với Tổng số thí sinh đạt là 71 thí sinh và không đạt là 2 thí sinh.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH ĐỊNH ĐỢT 1 – NĂM 2022

CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH ĐỊNH ĐỢT 1 – NĂM 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Bình Định đợt 1 năm 2022

Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐT, về việc phê duyệt kết quả thi Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 của Sở Xây Dựng Bình Định. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản công bố kết quả kỳ thi đến với thí sinh đã tham gia kỳ thi vừa qua.

Phê duyệt kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 được tổ chức ngày 02/10/2022 như sau:

+ Số thí sinh đạt : 71 thí sinh.

+ Số thí sinh không đạt : 02 thí sinh.

Công bố kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 – năm 2022

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản tại Bình Định đợt 1 – năm 2022 tại đây: Quyết định phê duyệt đính kèm kết quả

[dflip id=”11668″ ][/dflip]

Thông báo tiếp nhận Đơn đề nghị phúc khảo từ thí sinh đã tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 – Sở Xây Dựng Bình Định

Kết quả kỳ thi sát hạch đợt 1 đã được công bố, các thí sinh có mong muốn phúc khảo kết quả thi hoặc đăng ký tham gia thi lại đợt sau. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản qua số điện thoại 077.404.6360 (Ms.Hà) hoặc số hotline 0859.143.143 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Lưu ý: Đơn đề nghị phúc khảo được tiếp nhận kể từ ngày công bố kết quả thi đến hết 17h00 ngày 14/11/2022.