Những trường hợp được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế đất phi nông nghiệp hay còn gọi là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là số tiền mà cá nhân, đơn vị hay tổ chức phải đóng trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013. Vậy thì trường hợp nào được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định? Nguyên tắc áp dụng khi miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Bài viết dưới đây, Viện xin chia sẻ chi tiết về những trường hợp được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mời các anh/chị và bạn đọc cùng tham khảo.

Trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ theo Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các trường hợp sau:

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh;

2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội;

4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn;

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ;

7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới;

8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hóa;

9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

Giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định về trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

Giảm 50% số thuế phải nộp khi sử dụng đất phi nông nghiệp cho các trường hợp sau đây:

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh;

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng;

4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Xem thêm quy định về đất phi nông nghiệp tại đây: Phân loại đất – Căn cứ để xác định loại đất

Các nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Căn cứ theo Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được áp dụng dựa trên một số nguyên tắc chung, đó là:

1. Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế.

2. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này.

3. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

4. Miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.

giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

Các nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

>>>Tham khảo bài viết: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nhất về “Những trường hợp được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”. Hy vọng Viện sẽ giúp các bạn có những thông tin hữu ích về đất đai và các vấn đề liên quan tới nhà đất.