Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) “Cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp”

Tại Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) diễn ra sáng qua vài ngày 15/9 đã nên nhiều vấn đề cần được quy định rõ ràng. Về điều chỉnh cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đã có nhiều đóng góp ý kiến và phản hồi rõ ràng. Cơ hội và thách thức từ việc điểu chỉnh quyền sử dụng đất nông nghiệp này?

Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Một trong những điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2022 là Mở rộng hạn mức chuyển nhượng cho đất nông nghiệp. Cụ thể:

  • Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình phù hợp với đất đai.
  • Mở rộng thêm đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp (trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
  • Bổ sung quy định về Ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp và quy định về chính sách khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp.
  • Bổ sung và sửa đổi về chế độ sử dụng một số loại đất.
  • Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) có bổ sung nội dung người sử dụng đất nông nghiệp được quyền sử dụng một tỷ lệ đất để xây dựng công trình. Mục đích xây dựng để phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp kết hợp với dịch vụ nhưng phải đảm bảo diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch.

Các sửa đổi và bổ sung liên quan đến đất nông nghiệp nhận được rất nhiều phản hồi của đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội trong Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi). Đặc biệt, việc “cho phép sử dụng một tỷ lệ đất nông nghiệp để xây dựng công trình nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến diện tích nông nghiệp theo quy hoạch” nhận được nhiều sự quan tâm.

Cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

phản hồi của đại diện Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội trong Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi)

Cơ hội nào từ việc “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp”?

Luật đất đai (sửa đổi) cho phép sử dụng một tỷ lệ đất nông nghiệp để xây dựng công trình mở ra cho người sở hữu đất cơ hội phát triển mới. Việc kết hợp xây dựng công trình trong đất nông nghiệp có thể tối ưu hoá và mở rộng kinh doanh. Người sở hữu đất nông nghiệp có thể tăng thu nhập qua hoạt động của các công trình xây dựng ngoài canh tác nông nghiệp.

Cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Cơ hội với sửa đổi “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp”

Thách thức lớn khi “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp”

Trong hội nghị phản biện xã hội dự án với Luật Đất đai (sửa đổi), bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tích BCH Hội Nông dân Việt Nam đã đặt ra vấn đề rất cụ thể và rõ ràng về tác động của “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp”.

“Thực tế, khi chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang xây dựng công trình thì diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm. Như vậy, vấn đề đảm bảo không ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp được hiểu như thế nào?”

Do đó, việc cho phép chuyển đổi một phần đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp với dịch vụ phải có quy định rất cụ thể, rõ ràng. Như vậy, chung ta sẽ tránh tình trạng tổ chức nhận chuyển nhượng đất lợi dụng chính sách, biến đất nông nghiệp thành dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp gắn với nông nghiệp. Ngoài ra, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp

Thách thức lớn với nền nông nghiệp

Một vấn đề quan trọng khác mà chúng ta cần phải nhìn nhận về điều chỉnh luật “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp” là người dân sẽ không còn tư liệu sản xuất, không có việc làm, không có thu nhập sau khi chuyển nhượng đất cho tổ chức, cá nhân. Do đó, quy định mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải có những quy định cụ thể hơn, chặt chẽ về đối tượng tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng và điều kiện được nhận chuyển nhượng để đảm bảo ổn định cuộc sống của nông dân.

Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) đã và đang nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội. Về việc “cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp” chắc chắn sẽ phải rõ tiêu chí, nguyên tắc và các quy định rõ ràng để đảm bảo tối ưu nhất.

Theo dõi Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản để có thêm những cập nhật mới nhất về các thông tin liên quan dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) và các tin tức bất động sản mới nhất.