Xử Phạt Trong Kinh Doanh Bất Động Sản 2022

Từ ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định xử phạt trong kinh doanh bất động sản. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của mình; các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản cần chủ động tìm hiểu rõ các mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản theo quy định mới nhằm hạn chế các rủi ro cho bản thân. Hãy cùng Viện T.R.I tìm hiểu các thông tin chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Các mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản 

Căn cứ theo Điều 58 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định về “Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản”; mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản khi vi phạm được quy định cụ thể như sau :

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng 

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp; hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;

b) Không công khai; công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản; dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;

c) Hợp đồng kinh doanh bất động sản không được lập thành văn bản; hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;

d) Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công; chất lượng công trình theo quy định;

đ) Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng

Xử phạt trong kinh doanh bất động sản đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà; công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà; công trình xây dựng đó;

b) Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà; công trình xây dựng (nếu có).

xử phạt trong kinh doanh bất động sản 

Các mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản.

Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng – Xử phạt trong kinh doanh bất động sản

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

b) Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

c) Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản; dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng; hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng; không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

đ) Thu tiền của bên mua; bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án theo thỏa thuận của các bên; hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định;

e) Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư; liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán; chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;

g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng; hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán; thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định;

h) Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà; công trình xây dựng có sẵn; hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định;

i) Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định;

k) Trường hợp không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua; bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ; giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua; thuê mua nhà ở theo quy định thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

>>>Tham khảo bài viết: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản năm 2022

xử phạt trong kinh doanh bđs

Các mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản.

Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản 

Khi có một trong các hành vi sau đây thì sẽ bị xử phạt trong kinh doanh bất động sản:

a) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;

b) Chuyển nhượng toàn bộ; một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu; hoặc các điều kiện theo quy định;

c) Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án; bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở; công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt; chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô); hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu; hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;

đ) Huy động vốn không đúng quy định;

e) Sử dụng vốn huy động của tổ chức; cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua; bên thuê; bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Hình thức xử phạt bổ sung khi vi phạm quy định trong kinh doanh bất động sản 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản – xử phạt trong kinh doanh bất động sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với dự án có vi phạm sau:

– Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định; hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

– Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

– Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư; liên doanh, liên kết; hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán; chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản.

Các biện pháp khắc phục hậu quả khi bị xử phạt trong kinh doanh bất động sản

Khi bị xử phạt trong kinh doanh bất động sản, chủ thể phải thực hiên những nội dung sau đây:

– Buộc công khai đầy đủ; chính xác nội dung thông tin theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

– Buộc lập hợp đồng theo đúng quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

– Buộc cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng; hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu; buộc cho phép bên mua; bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

– Buộc trả lại cho bên mua phần phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này;

– Buộc lập lại hợp đồng gắn với quyền sử dụng đất với nhà; công trình xây dựng với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

– Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế về quyền sở hữu nhà; công trình xây dựng (nếu có) với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

– Buộc kinh doanh bất động sản đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

– Buộc có hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;

– Buộc thu tiền bên mua; bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng tiến độ dự án; hoặc buộc hoàn trả lại bên mua phần giá trị hợp đồng thu vượt với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;

xử phạt trong kinh doanh bất động sản 

Các biện pháp khắc phục hậu quả khi bị xử phạt trong kinh doanh bất động sản.

– Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này;

– Buộc chuyển nhượng hợp đồng đúng quy định với hành vi quy định tại điểm h khoản 3 Điều này;

– Buộc tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê mua bất động sản và hoàn trả phần giá trị thu vượt (nếu có) với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này;

– Buộc chuyển nhượng dự án; hoặc một phần dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này;

– Buộc dừng bàn giao nhà, công trình xây dựng; hoàn thành việc xây dựng hoặc buộc hoàn thành nghiệm thu; hoặc có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

– Buộc hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này;

– Buộc sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã cam kết với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều này.

>>>Xem thêm: Quy định về cho thuê nhà, công trình xây dựng.

Trên đây là những quy định về mức xử phạt trong kinh doanh bất động sản khi vi phạm quy định mà Viện T.R.I muốn gửi tới quý anh/chị và các bạn. Hy vọng những kiến thức này sẽ hữu ích khi đối với quá trình hành nghề của anh/chị. Hãy nhấn vào đây để cập nhật những thông tin về pháp luật bất động sản.