Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 7 văn bản hợp nhất mới nhất về quản lý đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 7 văn bản hợp nhất mới nhất về quản lý đất đai.

   Ngày 12/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành 07 văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai, gồm các quy định về: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể: 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN -BTNMT: Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính;

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính;

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đất đai.

Hi vọng, những thông tin trên sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn, đặc biệt là những là các nhà đầu tư, anh/chị/em môi giới, những người quan tâm đến bất động sản. 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường 

————————————————————————

Anh (Chị) có thể tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại đây.

Vào mục kiến thức hữu ích để biết thêm nhiều thông tin về bất động sản

Khóa học PHÁP LÝ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN là khóa học rất cần thiết đối với các nhà môi giới , nhà đầu tư bất động sản.

Để trang bị cho mình kiến thức về kinh doanh bất động sản, mời các bạn tham gia ngay các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản.